Venster Controle

In het venster Controle kunt u de waarde van variabelen bekijken tijdens het uitvoeren van een programma. Definieer de variabele in het tekstvak Controle. Klik op Controle inschakelen om de variabele aan de keuzelijst toe te voegen en de waarden ervan weer te geven.

Controle

Voer de naam in van de variabele waarvan de waarde gecontroleerd moet worden.

Controle verwijderen

Verwijdert de geselecteerde variabele uit de lijst met gecontroleerde variabelen.

Pictogram

Controle verwijderen

De waarde van een gecontroleerde variabele wijzigen

Geeft de lijst met gecontroleerde variabelen weer. Klik tweemaal op een item, met een korte pauze ertussen, om zijn waarde te bewerken. De nieuwe waarde wordt gebruikt als de waarde van de variabele voor het programma.

Help ons, alstublieft!