LibreOffice BASIC-IDE

Opent de Basic IDE waar u BASIC-macro's kunt schrijven en bewerken.

In deze sectie wordt de structuur van de BASIC-IDE beschreven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Macro's - Macro's bewerken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Extra - Basic.

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies Macro's bewerken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Macro's bewerken

Macro's bewerken


Macrobalk

De Macrobalk bevat opdrachten voor het maken, bewerken en uitvoeren van macro's.

Venster Controle

In het venster Controle kunt u de waarde van variabelen bekijken tijdens het uitvoeren van een programma. Definieer de variabele in het tekstvak Controle. Klik op Controle inschakelen om de variabele aan de keuzelijst toe te voegen en de waarden ervan weer te geven.

Venster Aanroepen

Met de Aanroepen kunt u de volgorde van de aangeroepen procedures en functies tijdens de uitvoering van een programma controleren. De procedures en functies worden van beneden naar boven weergegeven met de recentste functie- of procedure-aanroep boven aan de lijst.

Onderbrekingspunten beheren

Specificeert de opties voor onderbrekingspunten.

Sneltoetsen in de BASIC-IDE

Opdrachten in het contextmenu van de moduletabs

Invoegen

Module

Voegt een nieuwe module in de huidige bibliotheek in.

Dialoogvenster

Voegt een nieuw dialoogvenster in de huidige bibliotheek in.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde module.

Naam wijzigen

Wijzigt de naam van de huidige module.

Verbergen

Verbergt de huidige module.

Modules

Opent het dialoogvenster Macro's beheren.

Help ons, alstublieft!