Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

You can automatically execute a macro when a specified software event occurs by assigning the desired macro to the event. The following table provides an overview of document events and at what point an assigned macro is executed.

Gebeurtenis

Er wordt een toegewezen macro uitgevoerd...

routine

Start Application

...after a LibreOffice application is started.

OnStartApp

Close Application

...voordat een LibreOffice-toepassing beëindigd wordt.

OnCloseApp

Document created

...New document created with File - New or with the New icon. Note that this event also fires when Basic IDE opens.

OnCreate

New Document

...nadat er een nieuw document is gemaakt via Bestand - Nieuw of via het pictogram Nieuw.

OnNew

Document loading finished

...before a document is opened with File - Open or with the Open icon.

OnLoadFinished

Document openen

...nadat een document geopend is via Bestand - Openen of via het pictogram Openen.

OnLoad

Document is going to be closed

...voordat een document gesloten wordt.

OnPrepareUnload

Document gesloten

...nadat een document gesloten is. De gebeurtenis Document opslaan kan zich ook voordoen wanneer een document wordt opgeslagen voordat het wordt gesloten.

OnUnload

-no UI-

OnLayoutFinished

View created

Document is displayed. Note that this event also happens when a document is duplicated.

OnViewCreated

View is going to be closed

Document layout is getting removed.

OnPrepareViewClosing

View closed

Document layout is cleared prior to the document closure.

OnViewClosed

Document activeren

...nadat een document naar de voorgrond gebracht is.

OnFocus

Document deactiveren

...nadat een ander document naar de voorgrond gebracht is.

OnUnfocus

Document opslaan

...voordat een document wordt opgeslagen via Bestand - Opslaan of het pictogram Opslaan, mits er al een documentnaam is gespecificeerd.

OnSaveAs

Document is opgeslagen

...nadat een document is opgeslagen via Bestand - Opslaan of het pictogram Opslaan, mits er al een documentnaam is gespecificeerd.

OnSaveDone

Saving of document failed

Document could not be saved.

OnSaveFailed

Document opslaan als

...voordat een document onder een gespecificeerde naam wordt opgeslagen (via Bestand - Opslaan als of Bestand - Opslaan of via het pictogram Opslaan, als er nog geen documentnaam gespecificeerd is).

OnSaveAs

Document is opgeslagen als

... nadat een document onder een gespecificeerde naam is opgeslagen (via Bestand - Opslaan als of Bestand - Opslaan of via het pictogram Opslaan, als er nog geen documentnaam gespecificeerd is).

OnSaveAsDone

'Save As' has failed

Document could not be saved.

OnSaveAsFailed

-no UI-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As... action.

OnStorageChanged

Storing or exporting copy of document

...before a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyTo

Document copy has been created

...after a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyToDone

Creating of document copy failed

Document could not be copied or exported.

OnCopyToFailed

Print document

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins. This event occurs for each copy printed.

OnPrint

-no UI-

...after document security settings have changed.

OnModeChanged

'Modified' status was changed

Modified state of a document has changed.

OnModifyChanged

Document title changed

When the document title gets updated.

OnTitleChanged

Loaded a sub component

...after a database form has been opened.

OnSubComponentOpened

Closed a sub component

...after a database form has been closed.

OnSubComponentClosed

Printing of form letters started

...before printing form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMerge

Printing of form letters finished

...after printing of form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMergeFinished

Printing of form fields started

...before printing form fields.

OnFieldMerge

Printing of form fields finished

...after printing form fields.

OnFieldMergeFinished

Wijziging van het aantal pagina's

When the page count changes.

OnPageCountChanged


note

Most events relate to documents, except OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate and OnLoadFinished that occur at application level. OnSubComponentOpened, and OnSubComponentClosed events are fired by database's forms.


tip

Writer documents are triggering those specific events: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished and OnPageCountChanged.


Een macro aan een gebeurtenis toewijzen

 1. Kies Extra - Aanpassen en klik op de tab Gebeurtenissen.

 2. Selecteer, in de keuzelijst Opslaan in, of u de toewijzing globaal geldig wilt laten zijn of alleen geldig voor het huidige document.

 3. Selecteer de gebeurtenis in de lijst Gebeurtenis.

 4. Klik op Macro en selecteer de macro die moet worden toegewezen aan de geselecteerde gebeurtenis.

 5. Klik op OK om de macro toe te wijzen.

 6. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De toewijzing van een macro aan een gebeurtenis opheffen

 1. Kies Extra - Aanpassen en klik op de tab Gebeurtenissen.

 2. Selecteer of u een globale toewijzing of een slechts in het huidige document geldige toewijzing wilt verwijderen door de optie te selecteren in de keuzelijst Opslaan in.

 3. Selecteer de gebeurtenis die de toewijzing bevat die uit de lijst Gebeurtenis verwijderd moet worden.

 4. Klik op Verwijderen.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

Help ons, alstublieft!