Document event-driven macro's

Hier wordt beschreven hoe scripts kunnen worden toegekend aan applicatie, document of schermgebeurtenis.

U kunt automatisch een macro laten uitvoeren wanneer een bepaalde gebeurtenis optreedt door die macro te koppelen aan de gebeurtenis. In de volgende tabel staan de documentgebeurtenissen en staat aangegeven wanneer de gekoppelde macro wordt uitgevoerd.

Gebeurtenis

Er wordt een toegewezen macro uitgevoerd...

routine

Toepassing starten

...nadat een LibreOffice-applicatie is gestart.

OnStartApp

Toepassing sluiten

...voordat een LibreOffice-toepassing beëindigd wordt.

OnCloseApp

Document gemaakt

...Nieuw document gemaakt met Bestand - Nieuw of met het pictogram Nieuw. Merk op dat deze gebeurtenis ook plaatsvindt als BASIC IDE opent.

OnCreate

Nieuw document

...nadat er een nieuw document is gemaakt via Bestand - Nieuw of via het pictogram Nieuw.

OnNew

Document laden is klaar

...voordat een document is geopend met Bestand - Openen of met het pictogram Openen.

OnLoadFinished

Document openen

...nadat een document geopend is via Bestand - Openen of via het pictogram Openen.

OnLoad

Document wordt gesloten

...voordat een document gesloten wordt.

OnPrepareUnload

Document gesloten

...nadat een document gesloten is. De gebeurtenis Document opslaan kan zich ook voordoen wanneer een document wordt opgeslagen voordat het wordt gesloten.

OnUnload

-geen UI-

OnLayoutFinished

Weergave gemaakt

Document wordt weergegeven. Merk op dat deze gebeurtenis ook plaatsvindt wanneer een document wordt gedupliceerd.

OnViewCreated

Weergave wordt gesloten

De lay-out van het document wordt verwijderd.

OnPrepareViewClosing

Weergave gesloten

De documentlay-out wordt gewist voordat het document wordt gesloten.

OnViewClosed

Document activeren

...nadat een document naar de voorgrond gebracht is.

OnFocus

Document deactiveren

...nadat een ander document naar de voorgrond gebracht is.

OnUnfocus

Document opslaan

...voordat een document wordt opgeslagen via Bestand - Opslaan of het pictogram Opslaan, mits er al een documentnaam is gespecificeerd.

OnSaveAs

Document is opgeslagen

...nadat een document is opgeslagen via Bestand - Opslaan of het pictogram Opslaan, mits er al een documentnaam is gespecificeerd.

OnSaveDone

Opslaan van document is mislukt

Document kon niet worden opgeslagen.

OnSaveFailed

Document opslaan als

...voordat een document onder een gespecificeerde naam wordt opgeslagen (via Bestand - Opslaan als of Bestand - Opslaan of via het pictogram Opslaan, als er nog geen documentnaam gespecificeerd is).

OnSaveAs

Document is opgeslagen als

... nadat een document onder een gespecificeerde naam is opgeslagen (via Bestand - Opslaan als of Bestand - Opslaan of via het pictogram Opslaan, als er nog geen documentnaam gespecificeerd is).

OnSaveAsDone

'Opslaan als' is mislukt

Document kon niet worden opgeslagen.

OnSaveAsFailed

-geen UI-

Wanneer de locatie van een document is gewijzigd, bijvoorbeeld na Bestand - Opslaan als.

OnStorageChanged

Kopie van document opslaan of exporteren

...voordat een document is opgeslagen met Bestand - Kopie opslaan, Bestand - Exporteren, Bestand - Exporteren als PDF of het pictogram Opslaan.

OnCopyTo

De kopie van het document is gemaakt

...nadat een document is opgeslagen met Bestand - Kopie opslaan, Bestand - Exporteren, Bestand - Exporteren als PDF of met het pictogram Opslaan.

OnCopyToDone

Maken van documentkopie is mislukt

Document kon niet worden gekopieerd of geëxporteerd.

OnCopyToFailed

Document afdrukken

...nadat het dialoogvenster Afdrukken is gesloten, maar voordat het eigenlijke afdrukproces begint. Deze gebeurtenis treedt op voor elk afgedrukt exemplaar.

OnPrint

-geen UI-

... nadat de documentbeveiligingsinstellingen zijn gewijzigd.

OnModeChanged

De status 'Gewijzigd' is gewijzigd

De wijzigingsstatus van een document is gewijzigd.

OnModifyChanged

Documenttitel gewijzigd

Wanneer de documenttitel wordt bijgewerkt.

OnTitleChanged

Een subcomponent geladen

...nadat een databaseformulier is geopend.

OnSubComponentOpened

Een subcomponent gesloten

...nadat een databaseformulier is gesloten.

OnSubComponentClosed

Het afdrukken van standaardbrieven begonnen

...voordat u standaardbrieven afdrukt met de menu's Bestand - Afdrukken of Extra - Assistent standaardbrief.

OnMailMerge

Afdrukken van standaardbrieven voltooid

...na het afdrukken van standaardbrieven met de menu's Bestand - Afdrukken of Extra - Assistent standaardbrief.

OnMailMergeFinished

Het afdrukken van formuliervelden is gestart

...voordat u formuliervelden afdrukt.

OnFieldMerge

Het afdrukken van formuliervelden is voltooid

...na het afdrukken van formuliervelden.

OnFieldMergeFinished

Wijziging van het aantal pagina's

Wanneer het aantal pagina's verandert.

OnPageCountChanged


note

De meeste gebeurtenissen hebben betrekking op documenten, behalve OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate en OnLoadFinished die plaatsvinden op applicatieniveau. De gebeurtenissen OnSubComponentOpened en OnSubComponentClosed worden geactiveerd door de formulieren van de database.


tip

Writer-documenten triggeren die specifieke gebeurtenissen: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished en OnPageCountChanged.


Een macro aan een gebeurtenis toewijzen

 1. Kies Extra - Aanpassen en klik op de tab Gebeurtenissen.

 2. Selecteer, in de keuzelijst Opslaan in, of u de toewijzing globaal geldig wilt laten zijn of alleen geldig voor het huidige document.

 3. Selecteer de gebeurtenis in de lijst Gebeurtenis.

 4. Klik op Macro en selecteer de macro die moet worden toegewezen aan de geselecteerde gebeurtenis.

 5. Klik op OK om de macro toe te wijzen.

 6. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

De toewijzing van een macro aan een gebeurtenis opheffen

 1. Kies Extra - Aanpassen en klik op de tab Gebeurtenissen.

 2. Selecteer of u een globale toewijzing of een slechts in het huidige document geldige toewijzing wilt verwijderen door de optie te selecteren in de keuzelijst Opslaan in.

 3. Selecteer de gebeurtenis die de toewijzing bevat die uit de lijst Gebeurtenis verwijderd moet worden.

 4. Klik op Verwijderen.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Naast het toewijzen van macro's aan gebeurtenissen, kan men gebeurtenissen volgen die geactiveerd zijn in LibreOffice documenten.

Help ons, alstublieft!