Bibliotheken en modules organiseren

Standaardbibliotheken Containers

% PRODUCTNAME Standaardbibliotheken kunnen in 3 verschillende containers worden opgeslagen:

Gebruik, om toegang te krijgen tot macro's in bibliotheken van LibreOffice Macro's of Mijn macro's vanuit een andere container, inclusief de document container, de GlobalScope specifier.

Bibliotheken organiseren

Een nieuwe bibliotheek maken

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Bibliotheken.

 3. Selecteer in de lijst Locatie waar u de bibliotheek wilt toevoegen. Als u 'LibreOffice-macro's en dialoogvensters' selecteert, behoort de bibliotheek tot de LibreOffice-toepassing en is deze voor alle documenten beschikbaar. Selecteert u een document, dan wordt de bibliotheek aan dit document toegevoegd en is deze alleen van daaruit beschikbaar.

 4. Klik op Nieuw en voeg een naam in om een nieuwe bibliotheek te maken.

Bibliotheek importeren

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Bibliotheken.

 3. Selecteer in de lijst Locatie waar u de bibliotheek wilt importeren. Als u 'LibreOffice-macro's en dialoogvensters' selecteert, behoort de bibliotheek tot de LibreOffice-toepassing en is deze voor alle documenten beschikbaar. Selecteert u een document, dan wordt de bibliotheek aan dit document toegevoegd en is deze alleen van daaruit beschikbaar.

 4. Klik op Importeer... en selecteer een externe bibliotheek om deze toe te voegen.

 5. Selecteer in het dialoogvenster Bibliotheken importeren alle bibliotheken die geĆÆmporteerd moeten worden. In het dialoogvenster worden alle bibliotheken van het geselecteerde bestand weergegeven.

 6. Wilt u de bibliotheek alleen als verwijzing invoegen, dan vinkt u het vakje Als verwijzing invoegen (alleen-lezen) af. Alleen-lezen bibliotheken zijn volledig functioneel, maar kunnen niet in de BASIC-IDE gewijzigd worden.

 7. Selecteer het vakje Bestaande bibliotheken vervangen als bestaande bibliotheken met dezelfde naam overschreven moeten worden.

 8. Klik op OK om de bibliotheek te importeren.

Exporteer een bibliotheek

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Bibliotheken.

 3. In de locatielijst specificeert u waar uw bibliotheek is opgeslagen. Selecteer de bibliotheek die u wilt exporteren. Houdt er rekening mee dat de standaardbibliotheek niet geƫxporteerd kan worden.

 4. Klik op Exporteer...

 5. Kies of u de bibliotheek als een extensie of als een basisbibliotheek wilt exporteren.

 6. Klik op OK.

 7. Selecteer waar u uw bibliotheek naartoe wilt exporteren.

 8. Klik op OK om de bibliotheek te exporteren.

Een bibliotheek verwijderen

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Bibliotheken.

 3. Selecteer de bibliotheek die uit de lijst verwijderd moet worden.

 4. Klik op Verwijderen.

Modules en dialoogvensters organiseren

Een nieuwe module of nieuw dialoogvenster maken

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Modules of de tab Dialoogvensters.

 3. Selecteer de bibliotheek waar de module ingevoegd moet worden, en klik op Nieuw.

 4. Voer een naam in voor de module of het dialoogvenster en klik dan op OK.

De naam van een module of dialoogvenster wijzigen

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik tweemaal op de module waarvan u de naam wilt wijzigen, met een pauze tussen de klikken. Voer de nieuwe naam in.

  Klik in de BASIC-IDE met de rechtermuisknop op de naam van de module of het dialoogvenster in de tabs onder aan het scherm, kies Naam wijzigen en typ de nieuwe naam.

 3. Druk op 'Enter' om uw wijzigingen te bevestigen.

Een module of dialoogvenster verwijderen

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 2. Klik op de tab Modules of de tab Dialoogvensters.

 3. Selecteer de module die of het dialoogvenster dat uit de lijst verwijderd moet worden. Dubbelklik op een item om subitems weer te geven, indien nodig.

 4. Klik op Verwijderen.

warning

Wanneer u een module definitief wilt verwijderen, worden alle bestaande procedures en functies in die module verwijderd.


Projecten tussen documenten of sjablonen organiseren

Modules tussen documenten, sjablonen en de toepassing verplaatsen of kopiƫren

 1. Open alle documenten of sjablonen waartussen u de modules of dialoogvensters wilt verplaatsen of kopiƫren.

 2. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC en klik op Beheren, of klik op het pictogram Module selecteren in de BASIC-IDE om het dialoogvenster Macro's beheren te openen.

 3. Wilt u een module of dialoogvenster naar een ander document verplaatsen, dan klikt u op het overeenkomstige object in de lijst en sleept u het naar de gewenste positie. De doelpositie van het huidige object wordt tijdens het slepen met een horizontale lijn aangegeven. Houd de -toets ingedrukt terwijl u sleept om het object niet te verplaatsen maar te kopiƫren.

Help ons, alstublieft!