Procedures gebruiken, Functies en eigenschappen

Het volgende beschrijft het standaard gebruik van procedures, functies en eigenschappen in% PRODUCTNAME BASIC.

note

Wanneer u een nieuwe module aanmaakt, voegt% PRODUCTNAME BASIC automatisch een Sub aan genaamd "Main". Deze standaardnaam heeft niets te maken met de opdracht of het startpunt van een% PRODUCTNAME BASIC-project. U kunt deze Subroutine ook veilig hernoemen..


note

Er gelden enkele beperkingen voor de namen van uw openbare variabelen, subroutines, functies en eigenschappen. U mag niet dezelfde naam gebruiken als één van de modules van dezelfde bibliotheek.


Procedures (Subroutines) functies (Function) en eigenschappen (Property) helpen u een gestructureerd overzicht te behouden door een programma in logische stukken te scheiden.

Een voordeel van procedures, functies en eigenschappen is dat je, als u eenmaal een programmacode met taakcomponenten hebt ontwikkeld, deze code in een ander project kunt gebruiken.

Variabelen doorgeven aan procedures, functies of eigenschappen

Variabelen kunnen worden doorgegeven aan zowel procedures, functies als eigenschappen. De Sub Functie of Eigenschap moet worden gedeclareerd om parameters te verwachten:


 Sub SubName(Parameter1 As TYPENAME, Parameter2 As TYPENAME,...)
   ' uw code komt hier
 End Sub

De Sub wordt aangeroepen met de volgende syntaxis:


 [Call] SubName( [Parameter1:=]Value1, [Parameter2:=]Value2, ...)

De parameters die aan een Sub worden doorgegeven, moeten passen bij die gespecificeerd in de Sub declaratie.

Hetzelfde proces is van toepassing op een Function. Bovendien retourneren functies altijd een functieresultaat. Het resultaat van een functie wordt gedefinieerd door de retourwaarde toe te wijzen aan de functienaam:


 Function FunctionName(Parameter1 As TYPENAME, Parameter2 As TYPENAME,...) As TYPENAME
   ' uw code komt hier
   FunctionName=Result
 End Function

De Functie wordt aangeroepen met de volgende syntaxis:


 Variable = FunctionName( [Parameter1:=]Value1, [Parameter2:=]Value2, ...)

Properties combine the syntax of procedures and functions. A Property usually requires up to one parameter.


 Private _IsApproved As TYPENAME
 Property Get IsApproved As TYPENAME
   ' uw code komt hier
   IsApproved = some_computation
 End Property
 Property Let IsApproved(value As TYPENAME)
   ' uw code komt hier
   _IsApproved = computed_value
 End Property

De Eigenschap wordt aangeroepen met de volgende syntaxis:


 var = IsApproved
 IsApproved = some_value
tip

You can also use the fully qualified name to call a procedure, function or property:
[Call] Library.Module.Macro(), where Call is optional.
For example, to call the Autotext macro from the Gimmicks library, use the following command:
Gimmicks.AutoText.Main()


Variabelen op waarde of verwijzing doorgeven

Parameters kunnen worden doorgegeven aan een procedure, een functie of een eigenschap, hetzij door middel van verwijzing, hetzij door waarde. Tenzij anders aangegeven, wordt een parameter altijd door middel van verwijzing doorgegeven. Dat betekent dat een Sub, een Functie of een Eigenschap de parameter krijgt en de waarde ervan kan lezen en wijzigen.

Als u een parameter per waarde wilt doorgeven, plaatst u het sleutelwoord ByVal vóór de parameter wanneer u een Sub, een Functie of een Eigenschap, bijvoorbeeld:


 Function ReadOnlyParms(ByVal p2, ByVal p2)
   ' uw code komt hier
 End Function
 result = ReadOnlyParms(parm1, parm2)

In dit geval wordt de oorspronkelijke inhoud van de parameter niet gewijzigd door de Functie aangezien deze alleen de waarde krijgt en niet de parameter zelf.

Optionele parameters definiëren

Functies, procedures of eigenschappen kunnen worden gedefinieerd met optionele parameters, bijvoorbeeld:


 Sub Rounding(number, Optional decimals, Optional format)
   ' uw code komt hier
 End Sub

Positional or Keyword Arguments

When you call a function or a subroutine, you may pass its arguments by position or by name. Passing by position means just listing the arguments in the order in which the parameters are defined in the function or subroutine. Passing by name requires you to prefix the argument with the name of the corresponding parameter followed by a colon and an equal sign (:=). Keyword arguments may appear in any order. Refer to Basic Replace() function for such examples.

When needing to pass less parameters, use keywords arguments. Passing values for fewer parameters by position requires to supply values for all parameters before them, optional or not. This ensures that the values are in the correct positions. If you pass the parameters by name - using keyword arguments - you may omit all other intermediate arguments.

Bereik van variabelen

Een variabele gedefinieerd binnen een Sub, een Functie of een Eigenschap, blijft alleen geldig totdat de procedure wordt afgesloten. Dit staat bekend als een "lokale" variabele. In veel gevallen heb je een variabele nodig die geldig is in alle procedures, in elke module van alle bibliotheken, of na een Sub, een Functie of een Eigenschap is verlaten.

Variabelen declareren buiten een Sub een Functie of een Eigenschap


Global VarName As TYPENAME

De variabele is geldig zolang de% PRODUCTNAME-sessie duurt.


Public VarName As TYPENAME

De variabele is geldig in alle modules.


Private VarName As TYPENAME

De variabele is alleen geldig in deze module.


Dim VarName As TYPENAME

De variabele is alleen geldig in deze module.

Voorbeeld van privé variabelen

Zorg ervoor dat privévariabelen zeker privé zijn in alle modules door CompatibilityMode(True).


 ' ***** Module1 *****
 Private myText As String
 Sub initMyText
   myText = "Hallo"
   Print "In module1 : ", mijnTekst
 End Sub
  
 ' ***** Module2 *****
 'Option Explicit
 Sub demoBug
   CompatibilityMode( True )
   initMyText
   ' Geeft een lege string weer
   ' (of verhoogt de fout voor Optie Expliciet)
   Print "Now in module2 : ", mijnTekst
 End Sub

Variabele inhoud opslaan na het verlaten van een Sub een Functie of een Eigenschap


 Static VarName As TYPENAME

De variabele behoudt zijn waarde tot de volgende keer dat de Functie, Sub of Eigenschap wordt ingevoerd. De declaratie moet bestaan binnen een Sub, een Functie of een Eigenschap.

Het type retourwaarde specificeren van een Functie of een Eigenschap

Voeg, net als bij variabelen, een declaratieteken toe na de functienaam of het type aangegeven door As en het overeenkomstige gegevenstype aan het einde van de parameterlijst om het type van de functie of de terugkeer van de eigenschap te definiëren waarde, bijvoorbeeld:


 Function WordCount(WordText As String) As Integer

Help ons, alstublieft!