Syntaxis

In het volgende gedeelte kunt u meer vinden over de basis syntaxiselementen van LibreOffice BASIC. Voor een gedetailleerde beschrijving kijkt u in de LibreOffice BASIC Guide die afzonderlijk beschikbaar is.

Variabelen gebruiken

Hieronder wordt het basisgebruik van variabelen in LibreOffice BASIC beschreven.

De Objectcatalogus gebruiken

De Objectcatalogus bevat een overzicht van alle modules en dialoogvensters die u hebt gemaakt in LibreOffice.

Procedures, Functies of Eigenschappen gebruiken

Het volgende beschrijft het standaard gebruik van procedures, functies en eigenschappen in LibreOffice BASIC.

Bibliotheken, modules en dialoogvensters

Hieronder wordt het basisgebruik van bibliotheken, modules en dialoogvensters in LibreOffice BASIC beschreven.

Help ons, alstublieft!