Grondbeginselen

In deze sectie worden de grondbeginselen voor het werken met LibreOffice BASIC uiteengezet.

LibreOffice BASIC-code is gebaseerd op subroutines en functies die gespecificeerd worden tussen de secties sub...end sub en function...end function. Elke Sub of Function kan andere Subs en Functions aanroepen. Als u erop let dat u algemene code voor een Sub of Function schrijft, kunt u deze waarschijnlijk opnieuw gebruiken in andere programma's. Zie ook Procedures en functies.

Notitiepictogram

Sommige beperkingen zijn van toepassing op namen van publieke variabelen, subs en functies. Gebruik niet dezelfde naam als die van een module in dezelfde bibliotheek.


Wat is een Sub?

Sub is kort voor subroutine en wordt gebruikt om een bepaalde taak binnen een programma te verwerken. Subs worden gebruikt om een taak in afzonderlijke procedures te splitsen. Het splitsen van een programma in procedures en subprocedures verbetert de leesbaarheid en reduceert de kans op fouten. Een sub kan sommige argumenten als parameters aannemen, maar retourneert geen waarden aan de aanroepende sub of functie. Bijvoorbeeld:

DoeIetsMetDeWaarden(MijnEersteWaarde,MijnTweedeWaarde)

Wat is een Function?

Een functie is in wezen een sub, die een waarde retourneert. U kunt een functie gebruiken aan de rechterkant van de declaratie van een variabele of op andere plaatsen waar u meestal waarden gebruikt, zoals:

MijnTweedeWaarde = mijnFunctie(MijnEersteWaarde)

Globale en lokale variabelen

Globale variabelen zijn geldig voor alle subs en functies binnen een module. Ze worden aan het begin van een module gedeclareerd, voordat de eerste sub of functie begint.

Variabelen die u binnen een Sub of Function declareert, zijn alleen binnen deze Sub of Function geldig. Deze variabelen overschrijven globale variabelen met dezelfde naam en lokale variabelen met dezelfde naam die uit bovenliggende Subs of Functions komen.

Structureren

Nadat u uw programma in procedures en functies (Subs en Functions) hebt gesplitst, kunt u deze procedures en functies als bestanden opslaan zodat u ze in andere projecten opnieuw kunt gebruiken. LibreOffice BASIC ondersteunt Modules en bibliotheken. Subs en Functions zitten altijd in modules. U kunt definiëren of modules globaal of deel van een document zijn. Meerdere modules kunnen tot een bibliotheek gecombineerd worden.

U kunt subs, functies, modules en bibliotheken van het ene naar het andere bestand kopiëren of verplaatsen met behulp van het dialoogvenster Macro.

Help ons, alstublieft!