Programmeren met LibreOffice BASIC

Hier vindt u algemene informatie over het werken met macro's en LibreOffice BASIC.

Grondbeginselen

In deze sectie worden de grondbeginselen voor het werken met LibreOffice BASIC uiteengezet.

Syntaxis

In het volgende gedeelte kunt u meer vinden over de basis syntaxiselementen van LibreOffice BASIC. Voor een gedetailleerde beschrijving kijkt u in de LibreOffice BASIC Guide die afzonderlijk beschikbaar is.

GeĂŻntegreerde ontwikkelingsomgeving (IDE)

Dit gedeelte beschrijft de Integrated Development Environment voor LibreOffice BASIC.

Document event-driven macro's

Hier wordt beschreven hoe scripts kunnen worden toegekend aan applicatie, document of schermgebeurtenis.

Help ons, alstublieft!