Macro

Opent het dialoogvenster Macro waarin u LibreOffice BASIC-macro's kunt maken, bewerken, beheren en uitvoeren.

Macronaam

Geeft de naam van de geselecteerde macro weer. Als u een macro wilt maken of de naam ervan wilt wijzigen, voert u hier een naam in.

Macro uit/Macro opslaan in

Geeft de bibliotheken en modules weer waarin u uw macro's kunt openen of opslaan. Wilt u een macro met een bepaald document opslaan, dan opent u het document en vervolgens dit dialoogvenster.

Uitvoeren/Opslaan

Voert de huidige macro uit, of slaat deze op.

Toewijzen

Opent het dialoogvenster Aanpassen, waar u de geselecteerde macro aan een menuopdracht, een werkbalk of een gebeurtenis kunt toewijzen.

Bewerken

Start de LibreOffice Basic-editor en opent de geselecteerde macro voor bewerking.

Nieuw/Verwijderen

Maakt een nieuwe macro aan, of verwijdert de geselecteerde macro.

Selecteer de module "Standard" in de keuzelijst Macro uit en klik dan op Nieuw om een nieuwe macro te maken.

Als u een macro wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op Verwijderen.

Beheren

Opent het dialoogvenster Macro's beheren, waarin u bestaande macromodules, -dialoogvensters en -bibliotheken kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.

Modules/Dialoogvensters

Toont de bestaande macro's en dialoogvensters.

U kunt een module of dialoogvenster vanuit een bibliotheek slepen en neerzetten in een andere.

Houd de -toets ingedrukt terwijl u sleept en neerzet om een dialoogvenster of module te kopiëren.

Bewerken

Opent de geselecteerde macro of het geselecteerde dialoogvenster voor bewerking.

Nieuw

Maakt een nieuwe module.

Maakt een nieuw dialoogvenster.

Tabblad Bibliotheken

Hier kunt u de macrobibliotheken beheren.

Locatie

Selecteer de locatie die de macrobibliotheken bevat die u wilt beheren.

Bibliotheek

Toont de macrobibliotheken in de gekozen locatie.

Bewerken

Opent de LibreOffice BASIC-editor zodat u de geselecteerde bibliotheek kunt wijzigen.

Wachtwoord

Bewerkt of wijst het wachtwoord toe aan de geselecteerde bibliotheek. Bibliotheken "Standard" kunnen geen wachtwoord hebben.

Nieuw

Maakt een nieuwe bibliotheek.

Naam

Voer een naam in voor de nieuwe module, dialoogvenster of bibliotheek.

Toevoegen

Zoek de LibreOffice BASIC-bibliotheek die u aan de huidige lijst wilt toevoegen en klik vervolgens op Openen.

Help ons, alstublieft!