Informatie

U kunt de landinstelling instellen die wordt gebruikt voor het beheren van de opmaak van getallen, datums en valuta's in LibreOffice Basic in - Taalinstellingen - Talen. In basisformaatcodes wordt de decimale punt (.) altijd gebruikt als plaatsaanduider voor het decimaalscheidingsteken dat in uw taalinstelling is gedefinieerd en wordt vervangen door het overeenkomstige teken.

Hetzelfde geldt voor de landinstellingen voor datum-, tijd- en valuta-opmaak. De BASIC-notatiecode wordt geĆÆnterpreteerd en weergegeven volgens uw landinstelling.

De kleurwaarden van de 16 basiskleuren zijn als volgt:

Kleurwaarde

Kleurnaam

0

Zwart

128

Blauw

32768

Groen

32896

Cyaan

8388608

Rood

8388736

Magenta

8421376

Geel

8421504

Wit

12632256

Grijs

255

Lichtblauw

65280

Lichtgroen

65535

Lichtcyaan

16711680

Lichtrood

16711935

Lichtmagenta

16776960

Lichtgeel

16777215

Transparant wit


Open Extra - Macro's - Dialoogvensters beheren en selecteer LibreOffice Dialoogvensters.

Open Extra - Macro's - LibreOffice Basic - Bewerken en selecteer Toepassingsmacro's.

Deze bibliotheek moet worden geladen voordat deze wordt uitgevoerd. Voer de volgende instructie uit voordat u een macro uitvoert die deze bibliotheek gebruikt:

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


warning

Deze instructie moet worden ingevoegd vĆ³Ć³r de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

Geretourneerde waarde:

Parameters:

Voorbeeld:

In BASIC

In Python

note

Deze methode is alleen beschikbaar voor BASIC-scripts.


note

Deze methode is alleen beschikbaar voor Python-scripts.


warning

Voor deze methode is de installatie verplicht van de extensie APSO (Alternative Script Organizer for Python). Voor het gebruik van APSO is de aanwezigheid van LibreOffice Python scripting framework verplicht. Indien APSO of Python ontbreken treedt er een fout op.


note

Deze service wordt volledig ondersteund in zowel de BASIC- als de Python-taal. Alle voorbeelden zijn uitgedrukt in de programmeertaal BASIC en kunnen eenvoudig worden omgezet naar Python.


Tekenreeksfuncties

VBA financiƫle functies

VBA datum en tijdfuncties

VBA I/O functies

VBA rekenkundige functies

VBA objectfuncties

Foutcodes:

1 Er trad een uitzondering op

2 Syntaxisfout

3 Return zonder Gosub

4 Ongeldige invoer; probeer aub opnieuw

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

7 Onvoldoende geheugen

8 De matrix is al gedimensioneerd

9 Index buiten gedefinieerd bereik

10 Dubbele definitie

11 Deling door nul

12 Variabele is niet gedefinieerd

13 Gegevenstypen komen niet overeen

14 Ongeldige parameter

18 De uitvoering is onderbroken door de gebruiker

20 Hervatten zonder fout

28 Onvoldoende stackruimte

35 Sub-procedure of function procedure niet gedefinieerd

48 Fout bij laden van DLL bestand

49 Ongeldige DLL-aanroepconventie

51 Interne fout

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

53 Bestand niet gevonden

54 Onjuiste bestandsmodus

55 Bestand reeds geopend

57 I/O-fout in apparaat

58 Bestand bestaat reeds

59 Onjuiste recordlengte

61 Schijf of harde schijf vol

62 Lezen voorbij EOF

63 Onjuist recordnummer

67 Te veel bestanden

68 Apparatuur niet beschikbaar

70 Toegang geweigerd

71 Schijf niet gereed

73 Niet geĆÆmplementeerd

74 Naam wijzigen op verschillende schijven onmogelijk

75 Fout bij toegang tot pad/bestand

76 Pad niet gevonden

91 Object-variabele niet ingesteld

93 Ongeldig tekenreekspatroon

94 Gebruik van nul niet toegestaan

250 DDE Fout

280 Wachten op antwoord van de DDE verbinding

281 Geen DDE kanalen beschikbaar

282 Geen enkele toepassing antwoordt op de initialisatie van de DDE verbinding

283 Te veel toepassingen antwoorden op de initialisatie van de DDE verbinding

284 DDE kanaal is geblokkeerd

285 Externe toepassing kan geen DDE operatie uitvoeren

286 Tijdsoverschrijding in afwachting van een DDE Onvoldoende antwoord

287 gebruiker drukte op ESC gedurende DDE operatie

288 de externe toepassing is bezig

289 DDE operatie zonder gegevens

290 Gegevens hebben verkeerd formaat

291 Externe toepassing werd beƫindigd

292 DDE verbinding onderbroken of gewijzigd

293 DDE methode opgeroepen zonder open kanaal

294 Ongeldige formaat van DDE koppeling

295 DDE bericht is verloren

296 Het plakken van de koppeling is reeds uitgevoerd

297 De modus van de koppeling kan niet ingesteld worden wegens ongeldige koppeling

298 DDE vereist het bestand DDEML.DLL

323 Module kan niet geladen worden, ongeldig formaat

341 Ongeldige objectindex

366 Object is niet beschikbaar

380 Onjuiste waarde voor eigenschap

382 Deze eigenschap is alleen-lezen

394 Deze eigenschap is alleen-schrijven

420 Ongeldige objectverwijzing

423 Eigenschap of methode niet gevonden

424 Object vereist

425 Ongeldig gebruik van object

430 De OLE-automatisering wordt niet door dit object ondersteund

438 Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door het object

440 Fout bij OLE-automatisering

445 Het gegeven object ondersteunt deze actie niet

446 Genoemde argumenten worden niet ondersteund door gegeven object

447 De huidige taalinstellingen worden door het object niet ondersteund

448 Genoemd argument niet gevonden

449 Het argument is niet optioneel

450 Ongeldig aantal argumenten

451 Object is geen lijst

452 Ongeldig rangtelwoord

453 Opgegeven DLL-functie niet gevonden

460 Ongeldige indeling voor klembord

951 Onverwacht symbool

952 Verwacht:

953 Symbool verwacht

954 Variabele verwacht

955 Etiket verwacht

956 Waarde kan niet worden toegepast

957 Variable reeds gedefinieerd

958 Sub procedure of functie procedure reeds gedefinieerd

959 Etiket reeds gedefinieerd

960 Variabele niet gevonden

961 Matrix of procedure niet gevonden

962 Procedure niet gevonden

963 Etiket niet gedefinieerd

964 Onbekend type van gegevens

965 Uitgang verwacht

966 Instructieblock altijd open: er ontbreekt

967 De haakjes stemmen niet overeen

968 Symbool is al op een andere manier gedefinieerd

969 Parameters stemmen niet overeen met de procedure

970 Ongeldig teken in het getal

971 Matrix moet worden gedimensioneerd

972 Else/Endif zonder If

973 niet toegelaten binnen een procedure

974 niet toegelaten buiten een procedure

975 Specificaties van de dimensie stemmen niet overeen

976 Onbekende optie:

977 Constante geherdefinieerd

978 Programma te groot

979 Strings of matrices niet toegelaten

1000 Object heeft deze eigenschap niet

1001 Object heeft methode niet

1002 Vereist argument ontbreekt

1003 Ongeldig aantal argumenten

1004 Fout bij het uitvoeren van een methode

1005 Onmogelijk om een eigenschap te definiƫren

1006 Onmogelijk een eigenschap te bepalen

Help ons, alstublieft!