Woordenlijst van LibreOffice BASIC

In deze woordenlijst worden een aantal technische termen uitgelegd die u kunt tegenkomen wanneer u met LibreOffice BASIC werkt.

AppFont Units

Map AppFont-eenheden zijn apparaat- en resolutie-onafhankelijk. Eén Map AppFont-eenheid is gelijk aan een achtste van de gemiddelde tekenhoogte (systeemlettertype) en een kwart van de gemiddelde tekenbreedte.

Decimale komma

Bij het converteren van getallen gebruikt LibreOffice BASIC de landinstellingen van het systeem om het type scheidingsteken voor decimalen en duizendtallen te bepalen.

Het gedrag heeft invloed op zowel de impliciete conversie ( 1 + "2,3" = 3,3 ) als de functie IsNumeric.

Kleuren

In LibreOffice BASIC worden kleuren behandeld als een geheel getal. Het resultaat, een kleurenquery, is altijd van het type long integer. Wanneer u eigenschappen definieert, kunnen kleuren gespecificeerd worden met behulp van de RGB-code die geconverteerd wordt via de functie RGB.

Maateenheden

In LibreOffice BASIC kan een parameter voor een methode of een eigenschap die een aanduiding van de eenheid verwacht, gespecificeerd worden als een geheel getal zonder eenheid of als een tekenreeks met eenheid. Als er geen eenheid aan de methode wordt doorgegeven, wordt de standaard maateenheid gebruikt die voor het actieve documenttype gedefinieerd is. Als de parameter als een tekenreeks met eenheid wordt doorgegeven, wordt de standaardinstelling genegeerd. De standaard voor een documenttype kan ingesteld worden onder - (Documenttype) - Algemeen.

Twips

Een twip is een schermonafhankelijke eenheid die wordt gebruikt om de uniforme positie en grootte van schermelementen op alle weergavesystemen te definiëren. Een twip is 1/1440ste van een inch of 1/20 van een printerpunt. Er zijn 1440 twips per inch of ongeveer 567 twips per centimeter.

URL-notatie

URL's (Uniform Resource Locators) worden gebruikt om de locatie van een bron te bepalen, zoals een bestand in een bestandssysteem, meestal binnen een netwerkomgeving. Een URL bestaat uit een protocolspecificatie, een hostspecificatie en een bestands- en padspecificatie:

protocol://host.naam/pad/naar/het/bestand.html

URL's worden het meest gebruikt op het internet om webpagina's te specificeren. Voorbeelden van protocollen zijn http, ftp of file. De protocolspecificatie file wordt gebruikt om naar een bestand op het lokale bestandssysteem te verwijzen.

Voor de URL-notatie zijn bepaalde speciale tekens niet toegestaan. Deze worden door andere tekens vervangen of gecodeerd. Een schuine streep (/) wordt gebruikt als padscheidingsteken. Zo wordt een bestand waarnaar in "Windows notatie" verwezen wordt met C:\users\Alice\Documenten\Mijn Bestand.odt op de lokale host, file:///C:/users/Alice/Documenten/Mijn%20Bestand.odt in URL-notatie.

Help ons, alstublieft!