Python Interactieve console uitvoeren

Het Python interactieve console, ook bekend als Python interpreter en als Python shell, biedt programmeurs een snelle mogelijkheid om commando's uit te voeren en de code te testen zonder een bestand aan te maken. Het onderzoeken van UNO-objecten als ook het verkrijgen van documentatie over LibreOffice Python-modules is via de terminal mogelijk.

note

Van een volledig functioneel LibreOffice geïnstalleerd package, gebruik of Basic of Python:


Met gebruik van een BASIC-macro


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Met gebruik van een Python-macro


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Voorbeeld uitvoer

Python Interactieve Console

Alternatieve console

Gebruik als alternatief de extensie APSO-console:

APSO console

Help ons, alstublieft!