Invoer/uitvoer naar scherm

Het standaard uitvoerbestand van Python is niet beschikbaar wanneer Python-macro's worden uitgevoerd via het menu Extra – Macro's - Macro uitvoeren. Voor het tonen van de uitvoer is het Python interactieve console nodig. Functies als input(), print(), repr() en str() zijn dan beschikbaar in de Python-shell.

tip

LibreOffice msgbox Python-module stelt een msgbox() methode in die wordt geïllustreerd in de voorbeeldpagina's Event Listeners aanmaken en Een dialog handler aanmaken.


LibreOffice Basic stelt de InputBox(), Msgbox() en Print() als scherm I/O functies voor. Python vertrouwt als alternatief op LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit of op Python to Basic functie-aanroepen. Bij het laatste wordt een syntaxis voorgesteld die dicht bij die van BASIC blijft, en gebruikt een Python-module naast een BASIC-module. Het API Scripting Framework wordt gebruikt om functie-aanroepen tussen de verschillende talen BASIC, BeanShell, JavaScript en Python, te doen.

Python syntaxis:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Voorbeelden:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Installatie:

screen_io Python-module


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Toont een dialoogvenster met een bericht en retourneert een waarde."""
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Geeft een prompt weer in een dialoogvenster waarin de gebruiker tekst kan invoeren."""
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      '''Schrijft de gespecificeerde tekenreeksen of numerieke uitdrukkingen weg naar een dialoogvenster.'''
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

MsgBox en InputBox methoden van de Basic service opgenomen in de ScriptForge-bibliotheken roepen rechtstreeks hun oorspronkelijke Basic-tegenhangers aan.


uiScripts BASIC-module


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

De Alternative Python Script Organizer (APSO)-extensie biedt een msgbox()-functie uit zijn apso_utils-module.


Help ons, alstublieft!