Identificatie van het besturingssysteem

Het identificeren van het besturingssysteem kan worden uitgevoerd met Python of BASIC-taal.

note

De eigenschap ComputerName is alleen beschikbaar op Windows. Basic-aanroepen van Python-macro's verhelpen deze LibreOffice Basic beperkingen.


Een Python-class gebruiken:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Met gebruik van een Basic-klasse-module:

tip

In LibreOffice Basic ontbreekt de eigen herkenning van MacOS X. De identificatie van het platform is mogelijk met de LibreOffice Application Programming Interface (API).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Retourneert platformnaam "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Afgeleid met de functie "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Voorbeelden:

Met Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # object-eigenschap

True

>>> input(Platform().OSName) # object-eigenschap

Darwin

Vanuit het menu Extra – Macro's - Macro uitvoeren....


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Met LibreOffice BASIC


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' instantie van klasse Platform
      MsgBox p.isLinux ' object-eigenschap
      Print p.isWindows, p.OSName ' eigenschappen objecten
    End Sub ' Platform_example
  

Help ons, alstublieft!