Python-scripts organisatie en locatie

LibreOffice macro's worden gegroepeerd in module-bestanden, modules worden meestal gegroepeerd in bibliotheek-mappen, en bibliotheken worden gegroepeerd in bibliotheek-containers, maar containers kunnen ook modules bevatten.

Een bibliotheek wordt gebruikt als een belangrijke groepering voor of een hele categorie macro's, of voor een hele applicatie. Modules verdelen normaal gesproken de functionaliteit, zoals gebruikersinteractie en berekeningen. Afzonderlijke macro's zijn subroutines en functies. Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van de hiërarchie van macro-bibliotheken in LibreOffice.

Bibliotheek-container diagram

Afbeelding: Hiërarchie macro-bibliotheek

De containers zijn benaderbaar in alle LibreOffice-programma's via het gebruikersinterface. Ga naar Extra > Macro's > Macro's beheren > Python, om deze dialoog te openen.

In de lijst macro uit worden drie bibliotheek-containers getoond:

  1. Mijn macro's: persoonlijke macro's die beschikbaar zijn voor de LibreOffice gebruiker

  2. LibreOffice Macro's: systeemmacro's gedistribueerd bij LibreOffice voor elke gebruiker

  3. Document macro's: een document kan macro-bibliotheken bevatten die in dat document voor alle gebruikers beschikbaar zijn

Python Script-locaties

Verwijs naar Sessie-informatie ophalen om via een programma toegang te krijgen tot de locaties met Python-script

LibreOffice Macro's

Bestaande macro's op deze locatie (container) werden gekopieerd door het installatieprogramma en zijn beschikbaar voor elke computergebruiker, en elk open document heeft toegang tot macro's die in de container zijn opgeslagen. U hebt beheerdersrechten nodig om macro's hier op te slaan of te bewerken.

De LibreOffice macro-containerlocatie in het bestandssysteem is afhankelijk van het besturingssysteem:

Mijn macro's

Deze container is alleen toegankelijk voor de gebruiker van LibreOffice. Elk open document heeft toegang tot macro's die in de container zijn opgeslagen. Macro's op deze locatie worden opgeslagen in het gebruikersprofiel van LibreOffice.

De containerlocatie Mijn macro's in het bestandssysteem is afhankelijk van het besturingssysteem:

Documentmacro's

Documentmacro's zijn ingesloten in het document en zijn alleen toegankelijk als het document open is.

Bibliotheken, modules en macro's

Python-macro's kunnen worden georganiseerd in bibliotheken, modules en macro's. Gebruik de hiërarchie van de macro-bibliotheek als een gids bij het aanmaken of installeren van nieuwe macro's in module-bestanden, nieuwe modules-bestanden in bibliotheek-mappen of bibliotheek-mappen in containers.

Help ons, alstublieft!