Python Scripts Organization and Location

De Python-scriptbestanden worden opgeslagen in het bestandssysteem, in mappen die worden beheerd door LibreOffice. De macro's kunnen worden gestart op installatie-, gebruikers- of bestandsniveau.

Python Script-locaties

Refer to Getting Session Information in order to get programmatic access to Python script locations.

LibreOffice Macrocontainer

Bestaande macro's op deze locatie (container) werden gekopieerd door het installatieprogramma en zijn beschikbaar voor elke computergebruiker, en elk open document heeft toegang tot macro's die in de container zijn opgeslagen. U hebt beheerdersrechten nodig om macro's hier op te slaan of te bewerken.

De LibreOffice macro-containerlocatie in het bestandssysteem is afhankelijk van het besturingssysteem:

Mijn macro's

Deze container is alleen toegankelijk voor de gebruiker van LibreOffice. Elk open document heeft toegang tot macro's die in de container zijn opgeslagen. Macro's op deze locatie worden opgeslagen in het gebruikersprofiel van LibreOffice.

De containerlocatie Mijn macro's in het bestandssysteem is afhankelijk van het besturingssysteem:

Document-macro's

Documentmacro's zijn ingesloten in het document en zijn alleen toegankelijk als het document open is.

Bibliotheken, modules en macro's

Net als BASIC-macro's kunnen Python-macro's worden georganiseerd in bibliotheken, modules en macro's.

Een Python-bibliotheek maken

Bibliotheken zijn mappen in de containerboom. Als u een bibliotheek wilt maken, voegt u een map toe in de doelcontainer. De bibliotheeknaam is de mapnaam.

Een Python-module maken.

Een module is een python-bestand in de bibliotheek of de container. Maak een module door een bestand toe te voegen in de container.

Python-macro's

Een macro is een python-object in de module.

Help ons, alstublieft!