Python programmeringsvoorbeelden

Getting Session Information

Identificatie van het besturingssysteem

Python Modules Importeren

Input/Output to Screen

Documentgebeurtenissen

Een dialoogvenster met Python openen

Creating a Dialog Handler

Creating Event Listeners

Calling Basic Macros from Python

Help ons, alstublieft!