Een dialoogvenster met Python openen

Statische dialoogvensters van LibreOffice worden gecreëerd met de Dialoogbewerker en worden opgeslagen op verschillende plaatsen in overeenstemming met hun persoonlijke (Mijn macro’s), gedeelde (LibreOffice-macro’s) of in het document ingebedde aard. Omgekeerd, dynamische dialoogvensters worden tijdens het uitvoeren geconstrueerd, van BASIC- of Python-scripts, of door gebruik te maken van een andere door LibreOffice ondersteunde taal. Het openen van statische dialoogvensters met Python wordt hierbij gedemonstreerd. Het omgaan met uitzonderingen en internationalisering worden weggelaten voor de helderheid.

Mijn Macro's of LibreOffice Macrodialoogvensters

The examples below open Access2Base Trace console or the imported TutorialsDialog dialog with Tools - Macros - Run Macro menu:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Document-ingesloten dialoogvensters

The example below opens a newly edited Dialog1 dialog from a document with Tools - Macros - Run Macro menu:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Display a doc-based dialog """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Refer to msgbox.py in {installation}/program/ directory for Python dynamic dialog examples.

Help ons, alstublieft!