..

Programmeervoorbeelden voor besturingselementen in de dialoogeditor

In de volgende voorbeelden maakt u een nieuw dialoogvenster met de naam Dialoog1. Gebruik de gereedschappen op de werkbalk Besturingselementen van de dialoogeditor om het dialoogvenster te maken, en de volgende besturingselementen toe te voegen: een keuzevak met de naam CheckBox1, een titelveld met de naam Label1, een knop met de naam CommandButton1, en een keuzelijst met de naam ListBox1.

Waarschuwingspictogram

Wees consistent met hoofdletters en kleine letters wanneer u een besturingselement aan een objectvariabele koppelt.


Algemene functie voor het laden van dialoogvensters


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

De functie LoadDialog is opgeslagen in Extra.ModuleControls, beschikbaar via Application Macro's en Dialogs.

Een dialoogvenster weergeven


REM algemene definitie van variabelen
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Eigenschappen van besturingselementen in het programma lezen of bewerken


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM neem het model van het dialoogvenster
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM geef de tekst van Label1 weer
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM stel nieuwe tekst in voor besturingselement Label1
  oLabel1.Text = "Nieuwe bestanden"
  REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM stel nieuwe status in voor CheckBox1 voor het model van het besturingselement
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM geef de modeleigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM geef de eigenschappen weer van het besturingselement CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM dialoogvenster uitvoeren
  oDialog1.Execute()
End Sub

Een item aan een keuzelijst toevoegen


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM voegt een nieuw item toe aan de keuzelijst
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oKeuzelijst.additem("Nieuw Item" & iTeller,0)
End Sub

Een item uit een keuzelijst verwijderen


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM verwijder het eerste item uit de keuzelijst
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Help ons, alstublieft!