Een BASIC-dialoogvenster maken

  1. Kies Extra - Macro's - Dialoogvensters beheren en klik dan op Nieuw dialoogvenster.

  2. Voer een naam in voor het dialoogvenster en klik op OK. Als u het dialoogvenster later wilt hernoemen, klikt u met rechts op de naam op het tabblad en kiest u Naam wijzigen.

  3. Klik op Bewerken. De BASIC-dialoogeditor wordt nu geopend met een leeg dialoogvenster.

  4. Als u de werkbalk Besturingselementen niet ziet, klikt u op de pijl naast het pictogram Besturingselementen invoegen om de werkbalk Toolbox te openen.

  5. Klik op een werktuig en sleep dit in het dialoogvenster om het besturingselement te maken.

Help ons, alstublieft!