BASIC programmeringsvoorveelden

Creating a Dialog Handler

Creating Event Listeners

Getting Session Information

Identificatie van het besturingssysteem

Documentgebeurtenissen

Een dialoogvenster met BASIC openen

Programmeervoorbeelden voor besturingselementen in de dialoogeditor

Pythonscripts vanuit BASIC aanroepen

Help ons, alstublieft!