Python-scripts vanuit BASIC aanroepen

Python-scripts aanroepen vanuit LibreOffice Basismacro's is mogelijk en waardevolle functies kunnen worden verkregen, zoals:

tip

Een passende afhandeling van LibreOffice BASIC en de Application Programming Interface (API) wordt voorafgaand aan het aanroepen vanuit BASIC naar Python, JavaScript of een andere script-engine aanbevolen.


Python-scripts ophalen

Python-scripts kunnen persoonlijk, gedeeld of ingesloten zijn in documenten. Om ze uit te voeren, moet LibreOffice Basic worden voorzien van Python-scriptlocaties. Het vinden van com.sun.star.script.provider.XScript interface-compatibele UNO-objecten maken de uitvoering van Python-scripts mogelijk:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Haalt het Python-scriptobject op voordat het wordt uitgevoerd
       ' Argumenten:
       '  macro  : als "library/module.py$macro" of "module.py$macro"
       '  locatie: als "document", "share", "user" of ENUM(eration)
       ' Resultaat:
       '  gevonden com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider compatibel
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Python-scripts uitvoeren

De LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting Framework ondersteunt uitvoering van scripts tussen Python en Basic of andere ondersteunde programmeertalen. Argumenten kunnen worden teruggegeven en doorgegeven bij aanroepen, als die tenminste van een data-type zijn dat door beide talen wordt ondersteund en aannemende dat het Scripting Framework ze goed converteert.

Syntaxis

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Matrix(), in_outs, Matrix()) ' in_out is een Matrix

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Voorbeelden van insloten scripts

Onder de Computernaam en GetFilelen routines worden hun Python-tegenhangers aangeroepen met behulp van de eerder genoemde GetPythonScript functie. Uitzonderingsafhandeling is niet gedetailleerd.


     Option Explicit
     Compatibele optie-eigenschappen worden ondersteund
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Naam werkstation'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Bestandsgrootte in bytes'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' documentscript
       ISPERSONAL As String ' gebruikersscript
       ISSHARED As String ' LibreOffice-macro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' documentscript
         .ISPERSONAL = "user" ' gebruikersscripts
         .ISSHARED = "share" ' LibreOffice-macro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Twee verschillende Python-modules worden genoemd. Ze kunnen worden ingesloten in het huidige document of worden opgeslagen in het bestandssysteem. Controle van argumenttypen wordt voor de duidelijkheid overgeslagen:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Voorbeelden van persoonlijke of gedeelde scripts

Het aanroepmechanisme voor persoonlijke of gedeelde Python-scripts is identiek aan dat van ingesloten scripts. Bibliotheeknamen worden toegewezen aan mappen. De berekening van de systeembestandspaden voor LibreOffice gebruikersprofielen en gedeelde modules kan worden gedaan zoals in Sessie-informatie ophalen. Onder OSName, HelloWorld en NormalizePath routines roepen hun Python-tegenhangers op, met behulp van de eerder genoemde GetPythonScript functie. Uitzonderingsafhandeling is niet gedetailleerd.


     Option Explicit
     Optiecompatibele ' Eigenschappen worden ondersteund
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Platformnaam zoals "Linux", "Darwin" of "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''Algemeen LibreOffice Python-voorbeeld'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Strip superfluous '\..' in pad'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standaardmodules

In LibreOffice ingesloten Python bevat veel standaardbibliotheken om van te profiteren. Ze hebben een rijke functieset, zoals maar niet beperkt tot:

Help ons, alstublieft!