Access2Base

Wat is Access2Base?

Access2Base is een LibreOffice Basic bibliotheek van macro's voor (zakelijk of persoonlijk) applicatie-ontwikkelaars en gevorderde gebruikers. Het is een van de bibliotheken opgeslagen in "LibreOffice macro's en dialogen".

De functionaliteiten van de geïmplementeerde macro's zijn allemaal rechtstreeks geïnspireerd door Microsoft Access. De macro's zijn voornamelijk opvraagbaar vanuit een LibreOffice Base -toepassing, maar ook vanuit elk LibreOffice-document (Writer, Calc, ...) waar toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in een database logisch is.

De API van Access2Base is bondiger, intuïtiever en makkelijker te leren dan de standaard UNO API (API = Application Programming Interface).

Waarschuwingspictogram

De bibliotheek is online gedocumenteerd op http://www.access2base.com.


De geïmplementeerde macro's zijn:

 1. een eenvoudige en uitbreidbare API voor het werken met formulieren, dialoogvensters en besturingselementen analoog aan het objectmodel van Microsoft Access

 2. een API voor databasetoegang met de objecten tabel, query, recordset en veld

 3. een aantal acties met een syntax die gelijk is aan de overeenkomstige Microsoft Access macro's/acties

 4. de databasefunctiesDLookup, DSum, ...

 5. de ondersteuning van verkorte notaties als Forms!myForm!myControl

en bovendien

 1. een consistente fouten- en uitzonderingen-afhandelaar,

 2. faciliteiten voor het programmeren van degebeurtenissen van formulieren, dialoogvensters en besturingselementen en

 3. ondersteuning van zowel ingebedde formulieren als standalone (Writer) formulieren

Vergelijk Access2Base met Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Help ons, alstublieft!