Access2Base

Wat is Access2Base?

Access2Base is een LibreOffice BASIC-bibliotheek met macro's voor (zakelijke of persoonlijke) applicatieontwikkelaars en gevorderde gebruikers. Het is een van de bibliotheken die zijn opgeslagen in "Toepassingsmacro's en dialoogvensters".

De functionaliteiten van de geĆÆmplementeerde macro's zijn allemaal direct geĆÆnspireerd op Microsoft Access. De macro's kunnen voornamelijk worden aangeroepen vanuit een LibreOffice Base-toepassing, maar ook vanuit elk LibreOffice-document (Writer, Calc, ...) waar toegang is tot gegevens die zijn opgeslagen in een database.

De API van Access2Base is bondiger, intuĆÆtiever en makkelijker te leren dan de standaard UNO API (API = Application Programming Interface).

Waarschuwingspictogram

De bibliotheek is online gedocumenteerd op http://www.access2base.com.


De geĆÆmplementeerde macro's zijn:

 1. een eenvoudige en uitbreidbare API voor het werken met formulieren, dialoogvensters en besturingselementen analoog aan het objectmodel van Microsoft Access

 2. een API voor databasetoegang met de objecten tabel, query, recordset en veld

 3. een aantal acties met een syntax die gelijk is aan de overeenkomstige Microsoft Access macro's/acties

 4. de databasefunctiesDLookup, DSum, ...

 5. de ondersteuning van verkorte notaties als Forms!myForm!myControl

en bovendien

 1. een consistente fouten- en uitzonderingen-afhandelaar,

 2. faciliteiten voor het programmeren van degebeurtenissen van formulieren, dialoogvensters en besturingselementen en

 3. ondersteuning van zowel ingesloten formulieren als standalone (Writer) formulieren

Vergelijk Access2Base met Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Help ons, alstublieft!