फ्रेम पट्टी

जब फ्रेम चयन गरिन्छ,फ्रेम पट्टीले फ्रेम ढाँचा पार्न र स्थानमा राख्नका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण कार्य उपलब्ध गर्दछ ।

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

बेर्न बन्द

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

लपेट्नु॒ बन्द

बेर्नु खुल्ला

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

लपेट्नु॒ खुला

मार्फत बेर्नुहोस्

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

मार्फत लपेट्नु॒

बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

बायाँ

तेर्सो केन्द्रिकृत गर्नुहोस्

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

केन्द्रित

दायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

दायाँ

माथि पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

माथि

ठाडो केन्द्र पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

केन्द्रित

तल पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्

ठाडो चयन गरिएका वस्तुहरूको तल किनारहरू पङ्क्तिबद्ध गर्दछ।यदि केवल एक वस्तु ड्रा वा इम्प्रिक्स मा चयन गरिएको छ भने, वस्तुको तल्लो किनारा तलल्लो पङ्क्तिमा पङ्क्तिबद्ध हुन्छ।

Icon Bottom

तल

किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Borders

किनाराहरू

रेखा शैली

लाइन शैली उपकरणपट्टी खोल्न यो प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले किनारा लाइन शैली परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Icon Line style

लाइन शैली

किनारा रङ

किनारा रङ उपकरणपट्टी खोल्नका लागि रेखा रङ(किनाराको) प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जसले तपाईँंलाई एउटा वस्तुको किनारा परिवर्तन गर्न सक्षम पार्दछ।

प्रतिमा

रेखा रङ (किनाराको)

पृष्ठभूमि रङ

एउटा उपकरणपट्टी खोल्न क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अनुच्छेदका लागि पृष्ठभूमि रङ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रंग हालको अनुच्छेद वा चयन गरिएका अनुच्छेदहरूको पृष्ठभूमिमा लागू हुन्छ।

Icon Background color

पृष्ठभुमि रङ

फ्रेम गुणहरू

एउटा फ्रेम घुसाउछ जुन तपाईँंले पाठ र वस्तुहरूको एक वा बढी स्तम्भहरू सिर्जना गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

Icon Frame Properties

फ्रेम गुणहरू

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

Icon Bring to Front

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

Icon Send to Back

पछिल्तिर पठाउनुहोस

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

चयन गरिएको फ्रेमलाई अर्को फ्रेममा लिङ्क राख्नुहोस्. एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा पाठ स्वत रूपमा बग्दछ..

Icon Link Frames

लिङ्क फ्रेमहरू

लिङ्क नभएको फ्रेमहरू

दुई फ्रेमहरू बीचमा लिङ्क बिच्छेद गर्नुहोस्. तपाईँले लिङ्क बिच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ जब निश्चित फ्रेममा चयन गरिएको फ्रेम विस्तार हुन्छ.

Icon Unlink Frames

फ्रेमहरू अनलिङ्क गर्नुहोस्

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!