रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी

रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी जब रेखाचित्र वस्तु चयन गरिन्छ त्यति बेला देखा पर्छ जसमा रेखाचित्र वस्तु सम्पादन गर्न र स्थानमा राख्न कार्यहरू समावेस हुन्छ ।

रेखा

चयन गरिएको रेखाका लागि ढाँचा विकल्प सेट गर्दछ ।

Icon Line

रेखा

बाँण शैली

बाँणशिर्षहरूउपकरण खोल्दछ। चयन गरिएका रेखाको अन्त्य परिभाषित गर्नका लागि देखाईएको प्रतीकहरू प्रयोग गर्नुहोस।

Icon Line Ends

बाँण शैली

रेखा शैली

Select the line style that you want to use.

प्रतिमा

रेखा शैली

रेखा चौडाइ

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

प्रतिमा

रेखा चौडाइ

रेखा रङ

Select a color for the line.

प्रतिमा

रेखा रङ

क्षेत्र

चयन गरिएको रेखाचित्र वस्तुको भर्ने गुणहरू सेट गर्दछ

Icon Area

क्षेत्र

क्षेत्र शैली/भर्नु

तपाईँले चयन गरेको रेखाचित्र वस्तुमा लागू गर्न चाहनुभएको भर्ने प्रकार चयन गर्नुहोस् ।

प्रतिमा

क्षेत्र शैली/भर्दै

घुमाउनुहोस्

चयन गरिएका वस्तुलाई घुमाउँदछ।

प्रतिमा

घुमाउनुहोस्

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

अग्रभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको अगाडि सर्दछ ।

Icon To Foreground

अग्रभूमि तिर

पृष्ठभूमि सम्म

चयन गरिएको वस्तुलाई पाठको पछाडि सर्दछ ।

Icon To Background

अग्रभूमि तिर

अगाडि ल्याउनुहोस्

थाक राखिएको क्रमको माथि चयन गरिएको वस्तु सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको अगाडि होस्

Icon Bring to Front

अगाडि ल्याउनुहोस

पछाडि पठाउनुहोस्

चयन गरिएको वस्तुलाई थाक राख्ने क्रमको तल सर्दछ, ता कि यो अन्य वस्तुहरूको पछाडि होस् ।

Icon Send to Back

पछिल्तिर पठाउनुहोस

पङ्क्तिबद्धता

चयन गरिएका वस्तुहरूको पङ्क्तिबद्धता परिमार्जन गर्दछ।

प्रतिमा

पङ्क्तिबद्धता

Please support us!