तालिका पट्टी

तालिका पट्टीले कार्यहरू समाविष्ट गर्दछ जुन तपाईँलाई तालिकाहरू सँग काम गर्दा आवश्यक पर्दछ । तपाईँले तालिकामा कर्सर सार्नु हुँदा यो देखापर्छ ।

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

प्रतिमा

तालिका

रेखा शैली

लाइन शैली उपकरणपट्टी खोल्न यो प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्, जहाँ तपाईँले किनारा लाइन शैली परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

लाइन शैली

किनारा रङ

किनारा रङ उपकरणपट्टी खोल्नका लागि रेखा रङ(किनाराको) प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जसले तपाईँंलाई एउटा वस्तुको किनारा परिवर्तन गर्न सक्षम पार्दछ।

प्रतिमा

रेखा रङ (किनाराको)

किनाराहरू

तपाईँंलेकिनाराहरू खोल्नका लागि किनाराहरू उपकरणपट्टी प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् , जहाँ तपाईँंले पाना क्षेत्रको वा एउटा वस्तुको किनारा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

किनाराहरू

पृष्ठभूमि रङ

एउटा उपकरणपट्टी खोल्न क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अनुच्छेदका लागि पृष्ठभूमि रङ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रंग हालको अनुच्छेद वा चयन गरिएका अनुच्छेदहरूको पृष्ठभूमिमा लागू हुन्छ।

Icon Background color

पृष्ठभुमि रङ

कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

प्रतिमा

कक्षहरू गाभ्नुहोस्

कक्षहरू विभाजन गर्नुहोस्

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Icon

स्प्लिट कक्षहरू

अनुकूलन आकार

उपकरणपट्टी खोल्नुहोस् जसले तालिकामा पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरूका लागि अप्टिमाइज कार्य समावेश गर्दछ.

प्रतिमा

Optimize Size

माथि

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

केन्द्र (ठाडो)

चयन गरिएको टर्मको वर्ग परिभाषा गर्छ ।

पिंध

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

पङ्क्तिहरू घुसाउनुहोस्

Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose Table - Insert - Rows), or by selecting more than one row before clicking the icon. The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows.

प्रतिमा

पङ्क्ति घुसाउनुहोस्

स्तम्भहरु घुसाउनुहोस्

Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose Table - Insert - Columns), or by selecting several columns before clicking the icon. If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns.

प्रतिमा

स्तम्भ घुसाउनुहोस्

पङ्क्ति मेटाउनुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू) मेटाउनुहोस्.

प्रतिमा

पङ्क्ति मेट्नुहोस्

स्तम्भ मेटाउनुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएका स्तम्भ(हरू) मेट्नुहोस्.

प्रतिमा

स्तम्भ मेट्नुहोस्

स्वतढाँचा

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

तालिका गुणहरू

चयन तालिकाको गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, नाम, पङ्क्तिबद्व, स्पेसिङ, स्तम्भ चौडाइ, किनाराहरू, र पृष्ठभूमि.

क्रमबद्ध

चयन गरिएका अनुच्छेदहरू वा तालिका पङ्क्तिहरू वर्णानुक्रम अनुसार वा क्रमानुसार क्रमबद्ध गर्दछ। तपाईँंले संयुक्त अल्फान्यूमेरिक र न्यूमेरिक क्रम कुञ्जीहरूको साथसाथै तिन वटा क्रम कुञ्जी सम्म परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

योगफल गर्नुहोस्

योगफल कार्यहरू सक्रिय गर्नुहोस्. ध्यान राख्नुहोस् कि कर्सर कक्षमा हुनुपर्छ जहाँ तपाईँ योगफल निकाल्न चाहनुहुन्छ.

Icon

योगफल

Please support us!