ढाँचा पट्टी

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

फन्ट नाम

तपाईँंलाई सूचीबाट एउटा फन्ट नाम चयन गर्न वा सीधै एउटा फन्ट नाम प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

तपाईँंले अर्धविरामद्वारा छुट्याईएका थुप्रै फन्टहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको फन्टहरू उपलब्ध नभएमा LibreOffice ले सफलतामा हरेक नामांकित फन्ट प्रयोग गर्दछ।

प्रतिमा

फन्ट नाम

फन्ट साइज

सूचीबाट फरक फन्ट साइजहरू रोज्न दिन्छ, म्यानुअल तरीकाले प्रविष्टि गर्न दिन्छ।

बाक्लो

चयन गरिएको पाठलाई बाक्लो पार्दछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द बाक्लो बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै बाक्लो छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Bold

बाक्लो

छड्के

चयन गरिएको पाठलाई छड्के बनाउँदछ । यदि कर्सर एउटा शब्दमा छ भने, सम्पूर्ण शब्द छड्के बनाइन्छ । यदि चयन वा शब्द पहिल्यै छड्के छ भने, ढाँचा हटाइन्छ ।

Icon Italic

छडके

कच

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

कच

बायाँ

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

बायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

दायाँ

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

दायाँतर्फ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

समरेखित

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

चयन गरिएका अनुच्छेदहरूमा गोलिचिन्हहरू मानाङ्कन गर्दछ वा गोलिचिन्हित अनुच्छेदहरूबाट तिनीहरूलाई हटाउँदछ।

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

हालको अनुच्छेदको बा कक्ष सामग्रीको बायाँ ईन्डेन्ट घटाउनका लागि Decrease Indent प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस र यसलाई पहिलेको ट्याब अवस्थामा सेट गर्नुहोस।

Icon

इन्डेण्ट घटाउनुहोस्

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

इन्डेण्ड बढाउनुहोस्

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

फन्ट रङ

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

पृष्ठभूमि रङ

एउटा उपकरणपट्टी खोल्न क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईं अनुच्छेदका लागि पृष्ठभूमि रङ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। रंग हालको अनुच्छेद वा चयन गरिएका अनुच्छेदहरूको पृष्ठभूमिमा लागू हुन्छ।

Icon Background color

पृष्ठभुमि रङ

अतिरिक्त प्रतिमाहरू

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.

यदिCTL समर्थन सक्रिय छ भने, दुई थप प्रतिमाहरू देखिन सक्छ ।

बायाँ-बाट-दायाँ

left to right icon

पाठ बायाँ बाट दायाँ प्रविष्ट भयो।

दायाँ-बाट-बायाँ

right to left icon

जटिल पाठ सजावट भाषामा पाठ ढाँचा पारिएको दायाँ बाट बायाँ प्रविष्टि गरियो ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!