उपकरणपट्टीहरू

यस शाखाले LibreOffice राइटरमा उपलब्ध उपकरणपट्टीहरूको सिंहावलोकन उपलब्ध गर्दछ ।This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

मानक पट्टी

मानक पट्टी हरेक LibreOffice अनुप्रयोगमा उपलब्ध छ।

ढाँचा पट्टी

The Formatting bar contains several text formatting functions.

रेखाचित्र पट्टी

रेखाचित्र पट्टीले प्रायः प्रयोग गरिने सम्पादन उपकरणहरु समावेश गर्दछ। उपकरणपट्टी खोल्न एउटा आइकनको छेउमा तीरमा क्लिक गर्नुहोस् जसले थप आदेश समावेश गरेको हुन्छ​।

छवि पट्टी

तस्वीर पट्टीमा चयन गरिएका बिटम्याप ग्राफिकहरू ढाँचा पार्न र स्थापित गर्नका लागि कार्यहरू समावेस छ ।

फ्रेम पट्टी

जब फ्रेम चयन गरिन्छ,फ्रेम पट्टीले फ्रेम ढाँचा पार्न र स्थानमा राख्नका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण कार्य उपलब्ध गर्दछ ।

OLE-वस्तु पट्टी

OLE-वस्तु पट्टी वस्तुहरू चयन गरिए पछि देखा पर्दछ, र वस्तुहरू ढाँचा पार्न र स्थानमा राख्नका लागि धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरू समावेश हुन्छ।

तालिका पट्टी

तालिका पट्टीले कार्यहरू समाविष्ट गर्दछ जुन तपाईँलाई तालिकाहरू सँग काम गर्दा आवश्यक पर्दछ । तपाईँले तालिकामा कर्सर सार्नु हुँदा यो देखापर्छ ।

रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी

रेखाचित्र वस्तु गुण पट्टी जब रेखाचित्र वस्तु चयन गरिन्छ त्यति बेला देखा पर्छ जसमा रेखाचित्र वस्तु सम्पादन गर्न र स्थानमा राख्न कार्यहरू समावेस हुन्छ ।

गोलीचिन्हहरू र क्रमाङ्कन पट्टी

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

पाठ वस्तु पट्टी

ले कोर्ने वस्तु समावेश भएका पाठका लागि ढाँचा पार्ने आदेशहरू समावेश गर्दछ । जब तपाईँले कोर्ने वस्तुको भित्र डबल-क्लिक गर्नुहुन्छ पाठ वस्तु पट्टी देखापर्दछ ।

वस्तु स्थितिपट्टी

वस्तु स्थितिपट्टीमा हालको कागजातको बारेमा सूचना समावेश हुन्छ र विशेष कार्यहरू सहित विभिन्न वटनहरू प्रस्तुत गर्दछ ।

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

तालिका डेटा पट्टी

डेटा दृश्य नियन्त्रणका लागि तालिका डेटा पट्टी प्रयोग गर्नुहोस्।

रुलरहरू

रुलरहरूले पृष्ठको आयामहरू र ट्याबहरू, इन्डेण्टहरू, किनाराहरू र स्तम्भहरूको स्थानण्ट प्रदर्शन गर्दछ । तपाईँले माउसको प्रयोग गरी रुलरमा यी सबै परिमार्जन गर्न सक्नु हुन्छ ।

सूत्रपट्टी

सूत्र पट्टीले तपाईँलाई पाठ कगजातमा गणना सिर्जना गर्न र घुसाउन अनुमति दिन्छ । सूत्र पट्टी सक्रिय गर्न, F2 दवाउनुहोस् ।

घुसाउनुहोस्

उपकरणपट्टीले थुप्रै कार्यहरू समावेश गर्दछ फ्रेमहरू, रेखाचित्रहरू, तालिकाहरू, र अरू वस्तुहरू घुसाउनका लागि.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Please support us!