Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Form.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

एउटा नयाँ नियन्त्रण घुसाएको बेलामा विजार्डलाई स्वचालित तवरले सुरु गर्ने कि भन्ने वर्णन गर्दछ। यो सेटिङ सबै कागजात्गहरूमा विश्वव्यापी रूपमा लागू हुन्छ।

लेबुल फाँट

Icon Label Field

पाठ प्रदर्शन गर्नका लागि फाँट सिर्जना गर्दछ। यि लेबुलहरू पूर्वपरिभाषित पाठ प्रदर्शन गर्नका लागि मात्र हुन। यि फाँटहरूमा प्रविष्टिहरू बनाउन सकिँदैन।

पाठ बाकस

Icon Text Box

पाठ बाकस सिर्जना गर्दछ। पाठ बाकसहरू फाँटहरू हुन जसमाा प्रयोगकर्ताले पाठ प्रविष्टि गर्न सक्दछन। एउटा फारममा,पाठ बाकसहरूले डेटा प्रदर्शन गर्दछन वा नयाँ डेटा आगतको लगििस्विकार्दछन।

जाँच बाकस

Icon Check Box

एउटा जाँच बाकस सिर्जना गर्दछ। जाँच बाकसले तपाईँंलाई एउटा फारममा कार्य सक्रिय पार्न र निस्क्रिय पार्न दिन्छ।

विकल्प बटन

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

सूची बाकस

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

कम्बो बाकस

Icon Combo Box

एउटा कम्बोबाकस सिर्जना गर्दछ । एउटा कम्बो बाकस तानेर छोड्नुहोस् सूची सँग एकल-लाइन सूची बाकस हो जसबाट प्रयोगकर्ताले विकल्प राज्दछन् । प्रयोगकर्ताले सूचीमा फेला पारेको बाहेकको प्रविष्टिहरू प्रयोग गर्न नसक्नका लागि तपाईँले "read-only" गुण कम्बोबाकसमा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यदि डाटाबेस फारममा आबद्ध छ र डाटाबेस जडान सक्रिय छ भने, कम्बो बकास विजार्ड तापईवेल कागजातमा कम्बो बाकस घुसाए पछि स्वचालितरूपमा देखापर्दछ ।

धकल्ने बटन

Icon Push Button

धकेल्ने बटन सिर्जना गर्दछ। यो कार्यले एउटा आदेश परिभाषित घटनाका लागि कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ,जस्तै एउटा माउस क्लिक।

तपाईँंले निम्न बटनहरूलाई पाठ र ग्राफिक्सहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ।

छवि बटन

Icon image button

छविको रूपमा प्रदर्शित एउटा बटन सिर्जना गर्दछ। ग्राफिक प्रतिनीधित्व भन्दा अलग, एउटा "normal" मा जस्तै एउटा छवि बटनमा उस्तै गुण हुन्छ।

ढाँचाबद्ध गरिएको फाँट

Icon Formatted Field

एउटा ढाँचाबद्ध फाँट सिर्जना गर्दछ। एउटा ढाँचाबद्ध फाँट भनेको एउटा पाठ बाकस हो जसमा तपाईँंले आगतहरू र निर्गतहरू कसरी ढाँचाबद्ध हुन्छन र कुन सिमित मान लागू हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

एउटा ढाँचाबद्ध फाँटमा विशेष नियन्त्रण गुणहरू (ढाँचाबद्ध गर्नुहोस - नियन्त्रण रोज्नुहोस) हुन्छन।

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

समूह बाकस

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


छवि नियन्त्रण

Icon Image Control

एउटा छवि नियन्त्रण सिर्जना गर्दछ।यो डाटाबेसबाट छवि थप गर्नका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ। फारम कागजातमा,छवि घुसाउनका लागि Insert Graphic संवादलाई खोल्नका लागि यिनीहरू मध्ये एकलाई डबल-क्लिक गर्नुहोस। त्यहाँ छविलाई घुसाउनका लागि र मेट्नका लागि एउटा प्रसङ्ग मेनु(डिजाइन मोडमा हैन) आदेश सँगै छ।

एउटा डाटाबेसबाटका छविहरू एउटा फारममा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र छवि नियन्त्रण लेखन-संरक्षण भन्दा पहिले सम्म नयाँ छविहरू डाटाबेसमा घुसाउन सकिन्छ। नियन्त्रणले छवि प्रकारको एउटा डाटाबेस फाँट सन्दर्भ गर्ने पर्दछ। त्यसकारण,Data ट्याब पृष्ठमा गुणहरू सञ्झ्याल भित्र डेटा फाँट प्रविष्ट गर्नुहोस।

फाइल चयन

Icon File Selection

फाइल चयन सक्षम पार्ने बटन सिर्जना गर्दछ।

तालिका नियन्त्रण

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

तालिका नियन्त्रणहरूको बारेमा विशेष सूचना

नेभिगेसन पट्टी

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

नियन्त्रण गुणहरू

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

फारम गुणहरू

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

फारम नेभिगेटर

फारम नेभिगेटर खोल्दछ। फारम नेभिगेटर ले हालको कागजातको फारमहरू र सहायकफारमहरू तिनीहरूको नियन्त्रणहरू सँगै खोल्दछ।

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

डिजाइन मोडमा खोल्नुहोस

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Content Controls

A content control is a placeholder text in which the current content will be replaced when clicking into the control. Content controls are individual controls to add and customize for use in templates, forms, and documents. Content controls can provide instructional text and set controls to disappear when users type in their own text.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!