तालिका

टेबल र पाठ कागजात भित्रको तत्वहरू सम्मिलित, सम्पादन, र मेटाउन आदेशहरू देखाउँछ।

Insert Table

नयाँ तालिका घुसाउनुहोस् ।

घसाउनुहोस्

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

मेट्नुहोस्

Opens a submenu with the following command options:

पङ्क्तिहरू

चयन गरिएका पङ्क्तिहरू मेटाउँछ ।

स्तम्भहरू

चयन गरिएका स्तम्भहरू मेटाउछ ।

तालिका

Deletes the current table.

चयन गर्नुहोस्

Opens a submenu with the following command options:

कक्ष

Selects the current cell.

पङ्क्ति

हालको पङ्क्ति चयन गर्छ ।

स्तम्भ

हालको स्तम्भ चयन गर्छ ।

तालिका

यो तालिका चयन हुनेछ ।

Size

Opens a submenu with the following command options:

पङ्क्ति उचाइ

पङ्क्ति उचाइ संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँले पङ्क्तिको उचाइ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

इष्टतम पङ्क्ति उचाइ

स्वचालित तरीकाले पङ्क्ति उचाइहरू कक्षहरूको सामाग्रीहरूमा जोडा मिलाउन समायोजन गर्नुहोस्. यो नयाँ तालिकाहरूका लागि पूर्वनिर्धारित सेटिङ हो.

समानरूपले पङ्क्तिहरू वितरण गर्नुहोस्

चयन पङ्क्तिहरूको उचाइ चयनमा अग्लो पङ्क्तिको उचाइ सँग जोडा मिलाउन समायोजन गर्नुहोस्.

Column Width

स्तम्भ चौडाइ संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँले स्तम्भको चौडाइ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ ।

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

इष्टतम स्तम्भ चौडाइ

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

समानरूपले स्तम्भहरू वितरण गर्नुहोस्

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

कक्षहरू विभाजन गर्नुहोस्

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

तालिकाहरू मर्ज गर्नुहोस्

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

तालिका स्प्लिट गर्नुहोस्

हालको तालिकालाई कर्सर अवस्थामा दुई भिन्न तालिकाहरूमा टुक्रयाउनुहोस्। तपाईँंले यो आदेश एउटा तालिकामा दायाँ-क्लिक गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।

Protect Cells

परिमार्जन हुनबाट चयन गरिएको कक्षहरूको सामाग्रीहरू बचाउनुहोस्.

Unprotect Cells

हालको तालिकामा सबै कक्षहरूका लागि कक्ष सुरक्षा हटाउनुहोस्.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

सङ्ख्या ढाँचा

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

रूपान्तरण गर्नुहोस्

Opens a submenu with the following command options:

तालिकामा पाठ

एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँंले एउटा तालिकामा चयन गरिएको पाठ रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

पाठमा तालिका

एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँंले पाठमा हालको तालिका रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ ।

Text Formula

Opens the Formula bar to enter or edit a formula.

क्रमवद्ध गर्नुहोस्

चयन गरिएका अनुच्छेदहरू वा तालिका पङ्क्तिहरू वर्णानुक्रम अनुसार वा क्रमानुसार क्रमबद्ध गर्दछ। तपाईँंले संयुक्त अल्फान्यूमेरिक र न्यूमेरिक क्रम कुञ्जीहरूको साथसाथै तिन वटा क्रम कुञ्जी सम्म परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ।

Properties

चयन तालिकाको गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, नाम, पङ्क्तिबद्व, स्पेसिङ, स्तम्भ चौडाइ, किनाराहरू, र पृष्ठभूमि.

Please support us!