फाइल

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

नयाँ

नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

नयाँ कागजात

अहिले भर्खरै खोलिएका फाइलहरू सूचीकृत गर्दछ । सूचीमा फाइल खोल्नका लागि, यसको नाम क्लिक गर्नुहोस् ।

बन्द गर्नुहोस्

कार्यक्रम निस्काशन नगरीकन हालको कागजात बन्द गर्दछ ।

विजार्डहरू

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

टेम्प्लेटहरू

Lets you organize and edit your templates, as well as save the current file as a template.

पुन: लोड गर्नुहोस

अन्तिम बचत गरिएको संस्करण सँग हालको कागजात बदल्नुहोस।

संस्करणहरू

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

बचत गर्नुहोस्

हालको कागजात बचत गर्दछ ।

को रूपमा बचत गर्नुहोस्

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

सबै बचत गर्नुहोस्

सबै खुला LibreOffice कागजात बचत गर्दछ । यो आदेश दुई वा त्यो भन्दा बढी फाइलहरू परिमार्जित गरिएमा मात्र उपलव्ध हुन्छ ।

निर्यात

हालको कागजातलाई फरक नाम र ढाँचाले तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको ठाउँमा बचत गर्दछ ।

Export As

Export the document in PDF or EPUB formats.

पठाउनुहोस्

हालको कागजातको प्रतिलिपि फरक अनुप्रयोगहरूमा पठाउँछ ।

Preview in Web Browser

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

प्रिन्ट पूर्वावलोकन

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

मुद्रण

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document and change printing options.

Properties

हालको फाइलका लागि गुणहरू जस्तै फाइल सिर्जना गरिएको मिति र शब्द गणना गरिएको तथ्याङ्क समावेश गर्दै प्रदर्शन गर्दछ ।

डिजिटल हस्ताक्षरहरू

तपाईँको कागजातबाट डिजिटल हस्ताक्षरहरू थप्दछ वा हटाउँदछ. तपाईँले प्रमाणपत्रहरू हेर्न संवाद पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!