प्रत्यक्ष कर्सर प्रयोग गरि

प्रत्यक्ष कर्सरले तपाईँलाई पृष्ठको जहाँ पनि प्रविष्टि गराउन अनुमति दिन्छ.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon. Alternatively, enable Direct Cursor by going to Edit - Direct Cursor Mode.

  2. पाठ कागजातको छुट खाली स्थानमा क्लिक गर्नुहोस्. माउस सूचक पङ्क्तिबद्व रिफ्लेक्ट गर्नका लागि परिवर्तन हुन्छ जुन पाठमा लागू गरिन्छ जुन तपाईँले टाइप गर्नुभएको थियो.

Align left

Align left

Centered

Centered

Align right

Align right

  1. तपाईँको पाठ टाइप गर्नुहोस्. LibreOffice ले स्वत: खाली पङ्क्तिहरूको आवश्यक सङ्ख्या घुसाउँदछ, र, यदि विकल्प असक्षम भएमा, ट्याब र खाली स्थानहरू.

Please support us!