कुञ्जीपाटीद्वारा पङ्क्ति र स्तम्भहरू परिमार्जन गर्दा

जब तपाईँ कक्षहरू घुसाउनुहुन्छ वा मेटाउनुहुन्छ, तालिकामा पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू, पङ्क्ति/स्तम्भहरूको व्यबहार विकल्पले कसरी छिमेकी तत्वहरू प्रभावित भएको छ भनेर जनाउँदछl उदाहरणका लागि, यदि खाली स्थानले अनुमति दिन्छ भने निश्चित गरिएको पङ्क्ति र स्तम्भ आयामहरू सँग तपाईँ तालिकामा मात्र नयाँ पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू घुसाउन सक्नुहुन्छl

द्रष्टव्य प्रतिमा

टिप्पणी गर्नुहोस् कि यी गुणहरू स्तम्भ चौडाइको परिवर्तनहरूका लागि मात्र वैध छ जुन कुञ्जीपाटी प्रयोग गरि बनाइएको थियो. माउस प्रयोग गरि, तपाईँलाई कुनै स्तम्भ चौडाइ परिवर्तनहरू बनाउन छुट छ.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Resizing Rows and Columns in a Text Table

Merging and Splitting Cells

Please support us!