पाठ सुपरस्क्रिप्ट वा सबस्क्रिप्ट बनाउँदै

  1. पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ सुपरस्क्रिप्ट वा सबस्क्रिप्ट बनाउन चाहनुहन्छ.

  2. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

ढाँचा - क्यारेक्टर - अवस्था

उपकरणहरू - स्वत:सुधार - प्रतिस्थापन

Please support us!