तपाईँले टाइप गरेको बेला पाठ ढाँचा लागू गर्दा

गाढा ढाँचा लागू गर्न

 1. तपाईँले ढाँचा गर्न चाहनु भएको पाठ चयन गर्नुहोस्.

 2. +B थिच्नुहोस् .

  तपाईँ +B थिच्न पनि सक्नुहुन्छ , पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ गाढामा ढाँचा गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईँले सिध्याउनु भएको बेला +B थिच्नुहोस् .

गाढा ढाँचा लागू गर्न

 1. तपाईँले ढाँचा गर्न चाहनु भएको पाठ चयन गर्नुहोस्.

 2. +B थिच्नुहोस् .

  तपाईँ +B थिच्न पनि सक्नुहुन्छ , पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ गाढामा ढाँचा गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईँले सिध्याउनु भएको बेला +B थिच्नुहोस् .

To underline text

 1. क्यापिटलाइज गर्न चाहनुहुने पाठ चयन गर्नुहोस्.

 2. +B थिच्नुहोस् .

  तपाईँ +B थिच्न पनि सक्नुहुन्छ , पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ गाढामा ढाँचा गर्न चाहनुहुन्छ, र तपाईँले सिध्याउनु भएको बेला +B थिच्नुहोस् .

पाठ सुपरस्क्रिप्ट वा सबस्क्रिप्ट बनाउँदै

पाठ कागजातहरूका लागि कुञ्जीपाटी सर्टकट

LibreOffice मा कुञ्जीपाटी सर्टकट

Please support us!