सञ्झ्यालहरू डक र साइज पुन: मिलाउदै

You can dock, undock and resize most LibreOffice program windows such as the Navigator or the Styles window.

सञ्झ्यालहरू देखाउँदा,डक गर्दा र लुकाउँदा

Please support us!