मुद्रण उल्टो क्रममा

  1. फाइल - मुद्रण गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।

  2. प्रतिस्थापन ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. उल्टो पृष्ठ क्रममा छाप्नुहोस् चयन गर्नुहोस् ।

  4. क्लिक गर्नुहोस्प्रिन्ट

एउटा पानामा बहु पृष्ठहरू मुद्रण

मुद्रण

Please support us!