पृष्ठ शैलीहरू सिर्जना र लागू गर्दा

पृष्ठको सजावट निश्चित गर्नका लागि, पृष्ठ अभिमुखीकरण, पृष्ठभूमि, सीमान्तहरू, हेडरहरू, फुटरहरू, र, पाठ स्तम्भहरू समावेश गर्दा LibreOffice ले पृष्ठ शैलीहरू प्रयोग गर्दछ । कागजातमा व्यक्तिगत पृष्ठ सजावट परिवर्तन गर्नका लागि, तपाईँले पृष्ठमा अनुकूल पृष्ठ शैली सिर्जना र लागू गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ पृष्ठ शैली परिभाषित गर्न:

 1. Choose View - Styles.

 2. पृष्ठ शैलीहरू प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. पृष्ठ शैलीहरूको सूचीमा, एउटा वस्तु बायाँ क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि नयाँ रोज्नुहोस् ।

 4. प्रबन्धक ट्याबमा, नाम बाकसमा नाम टाइप गर्नुहोस् ।

 5. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

 1. संवादमा ट्याबहरू पृष्ठका लागि सजावट विकल्प सेट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्, र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

पृष्ठ शैली लागू गर्न:

 1. पृष्ठमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ पृष्ठ शैली लागू गर्न चाहनुहुन्थ्यो ।

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. सूचीमा नाम डबल क्लिक गर्नुहोस् ।

नयाँ पृष्ठमा पृष्ठ शैली लागू गर्न:

 1. नयाँ पृष्ठ सुरु गर्न कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. पृष्ठ विच्छेद चयन गर्नुहोस् ।

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

हालको पृष्ठमा आधारित पृष्ठ शैली सिर्जना गर्दा

पृष्ठ संख्याहरू

हेडर वा फुटरमा अध्याय नाम र सङ्ख्या घुसाउदा

हेडर र फुटरहरूको बारेमा

हेडर वा फुटरहरू ढाँचा गर्दा

Creating and Changing Default and Custom Templates

पृष्ठ अभिमुखीकरण परिवर्तन

पृष्ठ पृष्ठभूमिहरू परिवर्तन

Please support us!