पृष्ठ बिच्छेदहरू घुसाउँदा र मेट्दा

म्यानुअल पृष्ठ बिच्छेद घुसाउन:

 1. तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ नयाँ पृष्ठ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ ।

 2. Press +Enter.

हाते पृष्ठ बिच्छेद मेट्नका लागि:

 1. पृष्ठको पहिलो क्यारेक्टरमा क्लिक गर्नुहोस् जुनले म्यानुअल पृष्ठ बिच्छेद अनुगमन गर्दछ ।

 2. ब्याकस्पेस थिच्नुहोस् ।

तालिका अगाडि देखिने म्यानुअल पृष्ठ बिच्छेद मेटाउनका लागि:

 1. तालिकामा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, र तालिकारोज्नुहोस् ।

 2. पाठ प्रवाह ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. बिच्छेद जाँच बाकस खाली गर्नुहोस् ।

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

tip

Read the help page Changing Page Orientation to learn more about advanced configurations that can be defined concerning page orientation.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!