तालिकाहरूमा सङ्ख्या पहिचान सुरु वा बन्द गर्दा

LibreOffice ले मितिहरू स्वत: ढाँचा गर्दछ जुनतपाईँले तालिकामा प्रविष्टि गर्नुभयो, क्षेत्र छायाकरणको आधारमा जुन तपाईँको सञ्चालन प्रणालीमा निश्चित गरियो ।

निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

This feature applies globally to all tables in all documents. When enabled, typing a date into a table cell will result in automatic formatting. Enabling and disabling this feature does not change existing data formatting.

- LibreOffice Writer - Table

Please support us!