LibreOffice राइटर प्रयोग गर्नलाई निर्देशनहरू

LibreOffice general का लागिमद्दत पृष्ठमा तपाईँंले सबै मोड्युलहरूमा लागू हुने निर्देशनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ,जस्तै: सञ्झ्यालहरू र मेनुहरू,अनुकूलन LibreOffice,सङ्ग्रहालय,र तान्नुहोस र छोड्नुहोस सँग प्रकार्य गरे जस्तै।

यदि तपाईँं अर्को मोड्युलसँग मद्दत चाहनुहुन्छ भने,त्यो मोड्युलका लागिनेभिगेटर क्षेत्रमा भएको कम्बो बाकसबाट त्यो मोड्युलमा स्विच गर्नुहोस।

पाठलाई प्रविष्टि गर्दा र ढाँचा गर्दा

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

प्रत्यक्ष कर्सर प्रयोग गरि

कुञ्जीपाटीसँग नेभिगेट र चयन

विशेष क्यारेक्टरहरू घुसाउँदा

पाठ कागजातहरूका लागि शव्द पूर्णता

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

तपाईँले टाइप गरेको बेला पाठ ढाँचा लागू गर्दा

पाठ प्राथमिकिकरण गर्दा

पाठको रङ परिवर्तन

परिक्रमण पाठ

फ्रेम प्रयोग गरि पृष्ठमा पाठ केन्द्रित गर्न

Indenting Paragraphs

Defining Borders for Pages

अनुच्छेदहरूका लागि किनारा परिभाषित गर्दा

तालिकाहरू र तालिका कक्षहरूका लागि किनाराहरू परिभाषित गर्दा

Defining Borders for Objects

पाठ सुपरस्क्रिप्ट वा सबस्क्रिप्ट बनाउँदै

पाठको केस परिवर्तन

कागजातहरूमा पाठ लैजादै र प्रतिलिपि बनाउन

फन्ट विशेषताहरू पुन: सेट गर्दा

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

निर्दिष्ट पुस्तकचिनोमा जाँदै

सेक्सनहरू प्रयोग गर्दा

सेक्सनहरू घुसाउँदा

सेक्सनहरू सम्पादन

विशेषताहरू ढाँचा पेन्टब्रस सँग प्रतिलिपि गर्दा

टेम्प्लेट र शैलीहरू

चयनहरूबाट नयाँ शैलीहरू सिर्जना गरिँदै

भर्ने ढाँचा मोडमा शैलीहरू लागू गरिँदै

चयनहरूबाट शैलीहरू अद्यावधिक गर्दा

अरू कागजात वा टेम्प्लेटबाट शैलीहरू प्रयोग गर्दा

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

परिवर्तनहरू रेकर्ड र प्रदर्शन

पाठ स्वत: प्रविष्टि गर्दा र ढाँचा गर्दा

स्वत:ढाँचा र स्वत:सुधार बन्द गर्दा

तपाईँले टाइप गरेको अनुसार सङ्ख्या दिइएको वा गोली चिन्ह सूचीहरू सिर्जना गरिँदै

Automatic Check Spelling

स्वत:पाठ प्रयोग गर्दा

स्वत:सुधार सूचीमा अपवादहरू थप गर्दा

जोडी र बिजोडी पृष्ठहरूमा पृष्ठ शैली उल्टाउदै

अलग अलग अनुच्छेदहरूका लागि गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन बन्द गर्दा

पङ्क्ति बिच्छेदहरू हटाउँदै

शैलीहरू प्रयोग गर्दा, क्रमाङ्कन पृष्ठहरू, फाँटहरू प्रयोग गर्दा

पृष्ठ संख्याहरू

पृष्ठ अभिमुखीकरण परिवर्तन

पृष्ठ पृष्ठभूमिहरू परिवर्तन

भर्ने ढाँचा मोडमा शैलीहरू लागू गरिँदै

चयनहरूबाट नयाँ शैलीहरू सिर्जना गरिँदै

चयनहरूबाट शैलीहरू अद्यावधिक गर्दा

एउटा कागजातका लागि प्रत्यक्षढाँचा पूर्वस्थितीमा ल्याउदा

हेडर वा फुटरहरू ढाँचा गर्दा

हाइपरलिङ्कहरू घुसाउँदा

सङ्ख्या दायराहरू परिभाषित गर्दा

पृष्ठ बिच्छेदहरू घुसाउँदा र मेट्दा

पृष्ठ शैलीहरू सिर्जना र लागू गर्दा

फाँटहरूको बारेमा

आगत फाँटहरू थप गरिँदै

फाँटहरू वा सर्तहरूमा प्रयोगकर्ता डेटा क्वेरी गर्दा

फाँटलाई पाठमा रूपान्तर गर्दा

निश्चित गरिएको वा चल मिति फाँट घुसाउँदा

पाठमा तालिकाहरू सम्पादन गरिँदै

तालिकाहरू चयन, पङ्क्तिहरू, र स्तम्भहरू

तालिकाहरू घुसाउँदा

तालिकाहरू वा तालिकाको सामाग्रीहरू मेट्दा

पाठ कागजातहरूमा गणना गर्दा

पाठ कागजातहरूमा जटिल सूत्रहरू गणना गर्दा

पाठ कागजातमा सूत्रको परिणाम गणना गर्दा र टाँस्दा

विभिन्न तालिकामा तालिका गणनाको परिणाम प्रदर्शन

तालिकाहरू वारपार गणना गर्दा

तालिका कक्षहरूको योगफल गणना गर्दा

पृष्ठको माथि तालिका अगाडि पाठ घुसाउँदा

Merging and Splitting Cells

नयाँ पृष्ठमा तालिका हेडर दोहोर्याउदै

Resizing Rows and Columns in a Text Table

कुञ्जीपाटीद्वारा पङ्क्ति र स्तम्भहरू परिमार्जन गर्दा

पाठ कागजातहरूमा स्प्रेडसिट क्षेत्रहरू प्रतिलिपि हुदै

कक्षहरूमा हरफ विच्छेदहरू घुसाउँदा

छविहरू, चित्राङ्कनहरू, क्लिपआर्ट, फन्टवर्क

वस्तुहरू अवस्थित गर्दा

क्याप्सनहरू प्रयोग गर्दा

Adding Heading Numbers to Captions

ग्राफिकल पाठ कलाका लागि फन्ट कार्य

ग्राफिक्स घुसाउँदा

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

फाइलबाट ग्राफिक घुसाउँदा

LibreOffice C चित्राङ्कन वा इम्प्रेसबाट ग्राफिक्स घुसाउँदा

सङ्ग्रहालयबाट ग्राफिक्स तान्ने र छोड्ने सहित घुसाउँदा

स्क्यान गरिएको छवि घुसाउँदा

पाठ कागजातमा Calc चित्रपट घुसाउँदा

पाठ एनिमेसन

परिक्रमण पाठ

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

विषय सूची, अनुक्रमणिका

मुख्य कागजात र उपकागजातहरू प्रयोग गरिँदै

अनुक्रमणिका सामाग्री प्रविष्टिहरूको तालिका परिभाषित गर्दा

अनुक्रमणिकाहरू र सामाग्रीका तालिकाहरू अद्यावधिक गर्दा, सम्पादन र मेट्दा

अनुक्रमणिका र तालिका प्रविष्टिहरू सम्पादन गरिँदै र तालिका प्रविष्टिहरू गर्दा

अनुक्रमणिका वा विषय सूची ढाँचा गर्दा

सामाग्रीका तालिकाहरू सिर्जना गर्दा

बर्णानुक्रम अनुक्रमणिकाहरू सिर्जना गरिँदै

सन्दर्भ सूची सिर्जना गरिँदै

प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिकाहरू

अनुक्रमणिकाहरूले छोपेको बिभिन्न कागजातहरू

पाठ कागजातहरूका लागि नेभिगेटर

शीर्षकहरू, क्रमाङ्कनको प्रकारहरू

Numbering and Paragraph Styles

गोलिचिन्हहरू थप गर्दा

Adding Numbering

Numbering for Headings

तपाईँले टाइप गरेको अनुसार सङ्ख्या दिइएको वा गोली चिन्ह सूचीहरू सिर्जना गरिँदै

क्याप्सनहरू प्रयोग गर्दा

Adding Heading Numbers to Captions

सङ्ख्या दायराहरू परिभाषित गर्दा

मुख्य कागजात र उपकागजातहरू प्रयोग गरिँदै

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

अलग अलग अनुच्छेदहरूका लागि गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कन बन्द गर्दा

पङ्क्ति सङ्ख्याहरू थप गर्दा

हेडरहरू, फुटरहरू, पाद टिप्पणीहरू

हेडर र फुटरहरूको बारेमा

फुटरहरूमा पृष्ठ सङ्ख्याहरू घुसाउँदा

हेडर वा फुटरमा अध्याय नाम र सङ्ख्या घुसाउदा

बिभिन्न हेडर र फुटरहरू परिभाषित गर्दा

हेडर वा फुटरहरू ढाँचा गर्दा

पाद टिप्पणीहरू वा अन्त्य टिप्पणीहरू घुसाउँदा वा सम्पादन

पाद टिप्पणीहरू बीचको खाली स्थान

पाठमा अन्य वस्तुहरू सम्पादन गरिँदै

वस्तुहरू अवस्थित गर्दा

तपाईँले टाइप गरेको अनुसार सङ्ख्या दिइएको वा गोली चिन्ह सूचीहरू सिर्जना गरिँदै

क्याप्सनहरू प्रयोग गर्दा

Adding Heading Numbers to Captions

पाठ भित्र चित्र लाइनहरू

उपकरणपट्टी प्रयोग गरेर लाइन शैलीहरू लागू गर्दा

Defining Arrow Styles

लाइन शैलीहरू परिभाषित गर्दा

Inserting, Editing, and Linking Frames

हिज्जे, शव्दकोषहरू, योजक चिन्ह

हिज्जे म्यानुअल तरीकाले जाँच गर्दा

Automatic Check Spelling

स्वत:सुधार सूचीमा अपवादहरू थप गर्दा

प्रयोगकर्ता-परिभाषित शव्दकोषबाट शव्दहरू हटाउँदा

Hyphenation

शब्दकोश

फारम चिठ्ठीहरू, लेबुलहरू र व्यावशायिक कार्डहरू

फारम चिठ्ठी सिर्जना गरिँदै

लेबुलहरू र व्यवसायिक कार्डहरू सिर्जना र मुद्रण

ठेगाना लेबुलहरू छापिदै

ससर्त पाठ

पृष्ठ गणनाहरूका लागि ससर्त पाठ

कागजातहरू सँग कार्य गर्दा

ब्राउजर मुद्रण

मुख्य कागजात र उपकागजातहरू प्रयोग गरिँदै

मुद्रण अघि पृष्ठ पूर्ववलोकन

घटाईएको डेटा सँग तिव्र गतिमा मुद्रण

एउटा पानामा बहु पृष्ठहरू मुद्रण

मुद्रण उल्टो क्रममा

मुद्रण पाना ट्रेहरू चयन

HTML ढाँचामा पाठ कागजातहरू बचत गर्दा

कुल पाठ कागजात घुसाउँदा

अन्य ढाँचाहरूमा कागजातहरू बचत गर्दा

खुलिरहेका कागजातहरू अन्य ढाँचाहरूमा बचत गरिए

Sending Documents as Email

तपाईँको कार्य डाइरेक्टरी परिवर्तन

विविध

सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दा (LibreOffice राइटर पहुँचता)

स्वत:पाठ प्रयोग गर्दा

स्मार्ट ट्याग प्रयोग

फ्याक्स गर्नका लागि फ्याक्सहरू पठाउदै र LibreOffice कन्फिगर गर्दा

सामग्रीहरू विशेष ढाँचाहरूमा टाँस्दा

हालको पृष्ठमा आधारित पृष्ठ शैली सिर्जना गर्दा

ससर्त पाठ

पृष्ठ गणनाहरूका लागि ससर्त पाठ

कागजातहरूमा पाठ लैजादै र प्रतिलिपि बनाउन

Hiding Text

Displaying Hidden Text

Creating Non-printing Text

नेभिगेटर सँग हाइपरलिङ्कहरू घुसाउँदा

पाठ कागजातहरूका लागि नेभिगेटर

सञ्झ्यालहरू डक र साइज पुन: मिलाउदै

तालिकाहरूमा सङ्ख्या पहिचान सुरु वा बन्द गर्दा

मुद्रण अघि पृष्ठ पूर्ववलोकन

एउटा पानामा बहु पृष्ठहरू मुद्रण

मुद्रण पाना ट्रेहरू चयन

छड्के-सन्दर्भहरू घुसाउँदा

Using Regular Expressions in Text Searches

HTML ढाँचामा पाठ कागजातहरू बचत गर्दा

तपाईँले टाइप गरेको बेला पाठ ढाँचा लागू गर्दा

प्रत्यक्ष कर्सर प्रयोग गरि

Inserting, Editing, and Linking Frames

कुल पाठ कागजात घुसाउँदा

शव्दहरू गणना गर्दा

पाठ वस्तुहरू वरिपरि बेर्दा

Recording a Macro

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!