ग्राफिक्स घुसाउँदा

पाठ कागजातमा ग्राफिक वस्तु घुसाउन त्यहाँ थुप्रै तरीकाहरू छन् ।

फाइलबाट ग्राफिक घुसाउँदा

सङ्ग्रहालयबाट ग्राफिक्स तान्ने र छोड्ने सहित घुसाउँदा

स्क्यान गरिएको छवि घुसाउँदा

LibreOffice C चित्राङ्कन वा इम्प्रेसबाट ग्राफिक्स घुसाउँदा

पाठ कागजातमा Calc चित्रपट घुसाउँदा

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!