फुटरहरूमा पृष्ठ सङ्ख्याहरू घुसाउँदा

You can easily insert a page number field in the footer of your document. You can also add a page count to the footer, for example, in the form "Page 9 of 12"

To Insert a Page Number

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - पृष्ठ सङ्ख्यारोज्नुहोस् ।

यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले पाठ गर्नु चाहनु भएको जस्तै तपाईँ पृष्ठ सङ्ख्या पङ्क्तिबद्व गर्न सक्नुहुन्छ ।

To Additionally Add a Page Count

  1. पृष्ठ सङ्ख्या फाँट नजिक क्लिक गर्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् पृष्ट , फाँट पछाडि क्लिक गर्नुहोस्, खाली स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस् र को टाइप गर्नुहोस्।

  2. घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - पृष्ठ गणनारोज्नुहोस् ।

Please support us!