फाँटहरूको बारेमा

फाँटहरू डेटाका लागि प्रयोग हुन्छ जुन कागजातमा परिवर्तन हुन्छ, जस्तै कागजातमा हालको मिति वा पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्याहरू ।

फाँटहरू दृश्य गर्दा

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

फाँट गुणहरू

कागजातमा प्रमुख फाँट प्रकारहरू, डाटाबेस फाँटहरू समावेश गरी, चल मानहरू सङ्ग्रह र प्रदर्शन गर्नुहोस् ।

तपाईँले फाँट क्लिक गर्नुहुँदा तलका फाँट प्रकारहरू कार्य कार्यान्वयन गर्दछ:

फाँट प्रकार

गुण

प्लेसहोल्डर

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

सन्दर्भ घुसाउनुहोस्

सन्दर्भमा माउस सूचक लैजानुहोस् ।

म्याक्रो चालू गर्नुहोस्

म्याक्रो चालू गर्दछ ।

आगत फाँट

फाँटको सामाग्रीहरू सम्पादन गर्नका लागि संवाद खोल्दछ ।


फाँटहरू अद्यावधिक गर्दा

एउटा कागजातमा सबै फाँटहरू अद्यावधिक गर्नका लागि, F9 थिच्नुहोस्, वा सम्पादन - सबै चयन गर्नुहोस् रोज्नुहोस् , र F9 थिच्नुहोस् ।

फाँट अद्यावधिक गर्नका लागि जुन डाटाबेसबाट घुसाइएको थियो, फाँट चयन गर्नुहोस्, र F9 थिच्नुहोस् ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

Placeholders are not updated.


फाँटहरू वा सर्तहरूमा प्रयोगकर्ता डेटा क्वेरी गर्दा

आगत फाँटहरू थप गरिँदै

निश्चित गरिएको वा चल मिति फाँट घुसाउँदा

ससर्त पाठ

पृष्ठ गणनाहरूका लागि ससर्त पाठ

पृष्ठ संख्याहरू

Please support us!