तालिका कक्षहरूको योगफल गणना गर्दा

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. स्तम्भको प्रत्येक कक्षमा सङ्ख्या टाइप गर्नुहोस्, तर स्तम्भ खालीमा अन्तिम कक्ष छोड्नुहोस् ।

 3. स्तम्भको अन्तिम कक्षमा कर्सर राख्नुहोस्, र तालिका पट्टीमा (Table Bar) जोड प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्।
  सूत्रपट्टी(Formula Bar) "=sum" प्रविष्टि सँग देखिन्छl

 4. श्रेणीको पहिलो कक्षमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ योगफल गर्न चाहनुहुन्छ, अन्तिम कक्षमा तान्नुहोस्, र छोड्नुहोस् ।
  हालको स्तम्भमा मानहरूको योगफल गणना गर्नका लागि LibreOffice ले एउटा सूत्र घुसाउँदछ ।

 5. Enter थिच्नुहोस्, वा सूत्रपट्टीमा लागू गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।
  हालको स्तम्भमा मानहरूको योगफल कक्षमा प्रविष्टि गरिन्छ ।

यदि तपाईँले स्तम्भको जहाँ पनि विभिन्न सङ्ख्या प्रविष्टि गर्नुभयो भने, योगफल तपाईँले अन्तिम स्तम्भ कक्षमा क्लिक गरेपछि अद्यावधिक हुन्छ ।

त्यस्तै गरी, तपाईँ द्रुत रूपमा पङ्क्तिको सङ्ख्याहरू गणना गर्न सक्नुहुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!