पाठ कागजातमा सूत्रको परिणाम गणना गर्दा र टाँस्दा

यदि तपाईँको पाठले पहिले नै सूत्र, जस्तै "12+24*2" समावेश गरेको छ भने, LibreOffice ले गणना गर्न सक्छ, र त्यसपछि सूत्रपट्टी प्रयोग नगरिकन तपाईँको कागजातमा सूत्रको परिणाम टाँस्दछ ।

  1. पाठमा सूत्र चयन गर्नुहोस् । सूत्रले सङ्ख्याहरू र सञ्चालनकर्ताहरू मात्र समावेश गर्दछ र खाली स्थानहरू समावेश गर्दैन ।

  2. उपकरणहरू - गणनारोज्नुहोस् , वा +योग चिन्ह (+) थिच्नुहोस् ।

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

सूत्रपट्टी

पाठ कागजातहरूमा गणना गर्दा

पाठ कागजातहरूमा जटिल सूत्रहरू गणना गर्दा

तालिका कक्षहरूको योगफल गणना गर्दा

तालिकाहरू वारपार गणना गर्दा

Please support us!