मिति

फाँटको रूपमा हालको मिति घुसाउनुहोस्. पूर्वनिर्धारित मिति ढाँचा प्रयोग भएको छ, र मिति स्वत: रूपमा अद्यावधिक भएको छैन.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Field - Date


यदि तपाईँलाई बिभिन्न मिति ढाँचा परिभाषित गर्न मन छ भने, वा स्वत रूपमा अद्यावधिक गरेको मिति, चयन घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य फाँट आदेश घुसाउन र चाहेको सेटिङ गर्न फाँटहरू संबाद. हटेको मिति फाँटको ढाँचा परिमार्जन हुन सक्छ सम्पादन - फाँटहरू.

Please support us!