घुसाउनुहोस्

उपकरणपट्टीले थुप्रै कार्यहरू समावेश गर्दछ फ्रेमहरू, रेखाचित्रहरू, तालिकाहरू, र अरू वस्तुहरू घुसाउनका लागि.

तपाईँले निम्न प्रकार्यहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ:

तालिका

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

प्रतिमा

तालिका

सेक्सन

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

सेक्सन

मानवचालित रूपमा फ्रेम घुसाउनुहोस्

Draws a frame where you drag in the document. Click the arrow next to the icon to select the number of columns for the frame.

Icon Insert Frame

फ्रेम हातैले घुसाउनुहोस्

Floating Frame

हालको कागजातमा एउटा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम घुसाउँछ। अर्को फाइलको सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न एचटीएमएल कागजातहरूमा उत्प्लावन गरिरहेको फ्रेम प्रयोग गरिन्छ।

Icon Floating frame

उत्प्लावन फ्रेम

पादटिप्पणी सिधै घुसाउनुहोस्

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

प्रतिमा

पादटिप्पणी सिधा गरि घुसाउनुहोस्

अन्तटिप्पणी सिधै घुसाउनुहोस्

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

प्रतिमा

अन्तटिप्पणी सिधा गरि घुसाउनुहोस्

नोट

हालको कर्सर स्थानमा द्रष्टव्य घुसाउनुहोस्.

पुस्तकचिनो घुसाउनुहोस्

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

पुस्तकचिनो

फाइल

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

प्रतिमा

Text from File

स्वत: पाठ

निर्माण, सम्पादनहरू, वा स्वत: पाठ घुसाउनुहोस्. तपाईँं ढाँचा गरिएको पाठ, पाठ ग्राफिक्स सँग, तालिकाहरू, र फाँटहरू स्वत: पाठ को रूपमा. स्वत: पाठ द्रुत घुसाउनका लागि, स्वत: पाठ तपाईँंको कागजातमा सर्टकट टाइप गर्नुहोस्, र थिच्नुहोस् F3.

Insert Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

विशेष क्यारेक्टर

फाँट घुसाउनुहोस्

हालको कर्सर स्थानमा फाँट घुसाउनुहोस्.

प्रतिमा

फाँटहरू घुसाउनुहोस्

फर्म नियन्त्रणहरू

फारम नियन्त्रणहरू प्रतिमाले उपकरणपट्टी खोल्दछ उपकरणहरूसँग जुन तपाईँले अन्तरसक्रिय फर्म सिर्जना गर्न चाहनुहुन्थ्यो.

Icon Select

नियन्त्रण फारम

फाइल बाट

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

चलचित्र र ध्वनि

तपाईँको कागजात भित्र एउटा भिडियो वा ध्वनि फाइल घुसाउँछ ।

Audio or Video

सूत्र

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

सूत्र

चित्रपट

Icon Chart

चित्रपट

OLE वस्तु

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE वस्तु

अनुक्रमणिका घुसाउनुहोस्

हालको कर्सर स्थानमा सामाग्रीको अनुक्रमणिका वा तालिका घुसाउनुहोस्.

प्रविष्टि

चयन गरिएको पाठलाई अनुक्रमणिका वा सामाग्रीहरूको प्रविष्टि तालिकाको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्.

प्रतिमा

प्रविष्टि

Please support us!