Multiple Pages Preview

स्क्रिनमा प्रदर्शित पृष्ठ सङ्ख्याहरू परिभाषित गर्नुहोस्. पूर्वावलोकनमा पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू प्रदर्शन गर्न पृष्ठको सङ्ख्याहरू खोल्नका लागि तीर अर्को क्लिक गर्नुहोस् ग्रिड खोल्नका लागि.

Icon Multiple Pages Preview

Multiple Pages Preview

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

पङ्क्तिहरू

पृष्ठहरूको पङ्क्तिहरूको सङ्ख्या परिभाषित गर्नुहोस्.

स्तम्भहरू

स्तम्भहरूमा देखाइएको पृष्ठहरूको सङ्ख्या परिभाषित गर्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!