तालिका: स्थिर, समानुपातिक

यदि यो मोड सक्रिय छ भने, रेखामा परिवर्तन गर्नुहोस् र/वा संपूर्ण तालिकालाई स्तम्भले प्रभाव पार्दछ

Icon Table: Fixed, Proportional

तालिका: स्थिर, अनुपातिक

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!