लिङ्क नभएको फ्रेमहरू

दुई फ्रेमहरू बीचमा लिङ्क बिच्छेद गर्नुहोस्. तपाईँले लिङ्क बिच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ जब निश्चित फ्रेममा चयन गरिएको फ्रेम विस्तार हुन्छ.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Unlink Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Unlink Frames.

From toolbars:

Icon Unlink Frames

फ्रेमहरू अनलिङ्क गर्नुहोस्


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!